In 2004 heeft de Stad Oostende het Hotel du Louvre verkocht aan bouwpromotor Desimpel Construct om het te slopen en er een appartementsgebouw van 18 meter diep en 17 meter hoog te bouwen. Sindsdien heeft Desimpel Construct meerdere vergunningen voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een appartementsgebouw van de stad Oostende verkregen, die de buren telkens met succes hebben aangevochten.
...

In 2004 heeft de Stad Oostende het Hotel du Louvre verkocht aan bouwpromotor Desimpel Construct om het te slopen en er een appartementsgebouw van 18 meter diep en 17 meter hoog te bouwen. Sindsdien heeft Desimpel Construct meerdere vergunningen voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een appartementsgebouw van de stad Oostende verkregen, die de buren telkens met succes hebben aangevochten.Ondertussen staat het pand al vijftien jaar te verkrotten en werd het een symbooldossier voor erfgoed in Oostende. "Ondanks de bezwaren van de buren heeft de stad Oostende over de afgelopen 15 jaar niet minder dan drie vergunningen voor de bouw van een appartementsgebouw van 18 meter diep en 17 meter hoog afgeleverd", zegt advocaat Veerle Vermeire. "Deze vergunningen werden telkens op verzoek van de buren in kortgeding geschorst.""Het Hof van Beroep te Gent oordeelt nu dat de stad Oostende niet als een normaal en voorzichtig bestuur heeft gehandeld en dus een fout heeft begaan door in 2018 opnieuw een sloop- en bouwvergunning af te leveren voor alweer een appartementsgebouw van 18 meter diep en 17 meter hoog, terwijl de Raad voor Vergunningsbetwistingen al in 2015 had geoordeeld dat een dergelijk disproportioneel groot appartementsgebouw ruimtelijk niet aanvaardbaar was."Volgens het Hof van Beroep is de stad Oostende nalatig door de verkrotting van het Hotel du Louvre al 15 jaar lang te gedogen. Ook bouwpromotor Desimpel Construct handelde volgens de rechtbank foutief door in haar vergunningsaanvraag geen rekening te houden met de bezwaren van de buren en het Hotel du Louvre doelbewust te laten verkrotten."De stad Oostende en de bouwpromotor Desimpel Construct worden beiden aansprakelijk gesteld tegenover de buren van het Hotel du Louvre", gaat Veerle Vermeire verder. "Het Hof veroordeelt de stad Oostende en Desimpel Construct dan ook samen om hen een aanzienlijke schadevergoeding te betalen. Daarenboven moeten zij ook hun advocaats- en gerechtskosten vergoeden."In totaal moeten de stad Oostende en Desimpel Construct meer dan 42.000 euro aan de buren van het Hotel du Louvre betalen. Daarenboven moet Desimpel Construct het Hotel du Louvre water- en regendicht maken binnen de 30 dagen na de betekening van het arrest. "Indien Desimpel Construct het Hotel du Louvre niet tijdig water- en regendicht maakt, moet zij een dwangsom van 500 euro per dag vertraging aan de buren van het Hotel du Louvre betalen."