Stad Nieuwpoort voert samen met vissers, zeilers protestactie tegen bouw zeeboerderij

© MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Vrijdagvoormiddag voerde de burgemeester van de stad Nieuwpoort samen met een aantal vissers en zeilers met enkele boten een ludieke actie aan de Colruytparking in Nieuwpoort uit protest tegen de installatie van de zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort, waar de Group Colruyt mosselen wil kweken.

Door de toegang naar de Colruytvestiging te bemoeilijken willen de protestvoerders aantonen dat de zeeboerderij ook de toegang tot de haven van Nieuwpoort zwaar hindert.

“Voor alle duidelijkheid, wij zijn in wezen niet tegen het concept een zeeboerderij, maar wel op die locatie, op amper twee km van de toegang tot de haven”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke.

“Onbezonnen avontuur”

Dit is een moord voor onze jachtclub, voor de zeilers, maar ook voor onze vissers en handelaars wier broodwinning hier in het gedrang komt. Alleen, Colruyt neemt de vlucht vooruit! Twee jaar geleden al tekende Stad Nieuwpoort verzet aan tegen de plannen van Colruyt Group om voor onze kust een zeeboerderij te bouwen.”

“Dit is een onbezonnen avontuur waarbij de negatieve impact nog decennia zal nazinderen en waarbij de risico’s zwaarder wegen dan enig welke winst. Door de blindelingse keuze voor die locatie wist Colruyt Group eeuwenoude vissersroutes uit die van vitaal belang zijn voor de Nieuwpoortse vissers en hun collega’s uit Oostende en Zeebrugge. “

Doodsteek voor visserijsector

“De reglementen worden alsmaar strenger voor onze vissers en de visgronden slinken. Dit betekent de doodsteek voor onze waardevolle visserijsector. Op termijn wordt ook de werking van onze stedelijke Vismijn ondergraven… en uiteindelijk begraven.”

“Als het voor onze vissers alsmaar moeilijker wordt om onze haven aan te doen of in onze contreien te vissen, zal ook de aanvoer stoppen. Het maritieme zit sinds de stichting van Nieuwpoort in ons DNA. Wat Colruyt hier doet, is respectloos neerkijken op onze identiteit, sterker zelfs… Dit is karaktermoord!”

Veiligheid

“Nieuwpoort als bloeiende vissershaven wordt op de knieën gedwongen! De drastisch verminderde toegankelijkheid naar onze haven zal de commerciële vaart en de pleziervaart doen uitwijken naar andere oorden.”

“Dan is er nog het veiligheidsaspect! Deze gigantische installatie zal grotendeels onder water liggen en vormt dus een groot gevaar voor elk vaartuig. Wie gaat daar op de veiligheid toezien, 365 dagen op een jaar? Ook dreigt onze positie als internationaal gerenommeerd watersportparadijs verloren te gaan. De zeeboerderij kan toch gerust uitwijken naar dieper water…”

Lopende rechtszaak bij Raad van State

Wanneer verkoopdirecteur Rudi Dewulf de burgemeester aanspreekt over deze actie, reageert deze laatste verbolgen: “Het is genoeg geweest! Tevergeefs hebben wij geprobeerd om met Colruyt te praten, maar jullie zien alleen de winst! Jullie hebben vanuit Brussel niet te beslissen wat wij moeten doen!”

“Vorig weekend zijn jullie zonder scrupules gestart met de werken, en jullie wachten niet eens op de uitspraak van de lopende rechtszaak bij de Raad van State! Daarom hijsen we vandaag hier samen met alle betrokken partijen de zwarte vlag! De zee behoort niemand toe, maar ze is tegelijk van ons allemaal! Hopelijk moge het gezond verstand zegevieren!”

Intussen heeft Stad Nieuwpoort de kortgedingrechter gevraagd om een wachttijd in te stellen tot de beslissing van de Raad van State. Een uitspraak van de kortgedingrechter wordt verwacht op 2 februari.

Colruyt Group reageert: “We vinden het bijzonder jammer dat er werd nagelaten ons hierover te informeren. Wij willen graag op een respectvolle manier in dialoog gaan met de verschillende stakeholders in Nieuwpoort. We vinden de parking van een van onze kustwinkels daar echter niet de juiste plaats voor.”

“Wij nodigen de burgemeester en andere betrokken partijen dan ook graag uit om samen met ons rond de tafel te gaan zitten, samen met de personen die effectief betrokken zijn bij de uitvoering van het project zeeboerderij. Het is namelijk niet aan onze winkelmedewerkers om deel te nemen aan het debat.”

Marien Ruimtelijk Plan

“We hebben vandaag opnieuw gehoord dat er op zich geen bezwaren zijn tegen een zeeboerderij an sich, maar wél tegen de locatie waar die zou komen. Daar willen we nogmaals herhalen dat wij de locatie niet zelf bepaald hebben. We baseren ons daarvoor op het Marien Ruimtelijk Plan waarin vijf zones zijn bepaald waar commerciële activiteiten ontwikkeld mogen worden.”

“De totstandkoming van het Marien Ruimtelijk Plan kwam er na een brede consultatie van verschillende stakeholders en werd getrokken vanuit de bevoegde federale overheidsdiensten en de federale minister van Noordzee. Met vragen over de specifieke zones kan u dan ook bij hen terecht.”

“Vanuit Colruyt Group kozen we ervoor om vergunningen aan te vragen voor zone C. Na het doorlopen van de verschillende vergunningstrajecten hebben we die ook verkregen. Wij blijven geloven in ons innovatieve project en de meerwaarde van Belgische mosselen en blijven stap voor stap werk maken van de realisatie ervan.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.