De werkloosheid in Oostende is traditioneel hoog, en dat blijft zo. Vandaag zit de stad nog altijd boven de tien procent. In januari van dit jaar waren er 3.328 werkzoekenden geregistreerd. Dertig concrete actiepunten willen hier nu verandering in brengen.

"Het arbeidspact is iets wat we zullen integreren in de armoedebestrijding", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Dat is voor deze bestuursploeg van eht grootste belang. Hierbij zullen we werken op basis van de beschikbare data, dat is cruciaal. Met respect voor de privacy, natuurlijk. We streven naar een samenwerking waarbij niemand uit de boot valt."

Volgens schepen voor Economie Charlotte Verkeyn (N-VA), is dit een historisch moment. "Er zijn vele partners op het terrein en we merkten dat die soms een andere focus legden. Vandaag staan alle neuzen in dezelfde richting. We zullen elk kwartaal overleggen om te zien hoe ver we staan met de te behalen doelstellingen. Daarnaast is er ook een mentaliteitswijziging nodig; dat zullen we doen aan de hand van een promocampagne."

Een van de maatregelen is dat er voortaan een trajectbegeleider participatie is. Die za-bepalen of iemand stappen richting werk kan zetten. Verder zijn de acties gericht op het dichter bij elkaar brengen van de burger en het bedrijfsleven, meer opleidingen organiseren, en bedrijven aanmoedigen om te kiezen voor een goede balans tussen werk en privé door bijvoorbeeld flexibele kinderopvang.

(GLO)

De werkloosheid in Oostende is traditioneel hoog, en dat blijft zo. Vandaag zit de stad nog altijd boven de tien procent. In januari van dit jaar waren er 3.328 werkzoekenden geregistreerd. Dertig concrete actiepunten willen hier nu verandering in brengen."Het arbeidspact is iets wat we zullen integreren in de armoedebestrijding", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Dat is voor deze bestuursploeg van eht grootste belang. Hierbij zullen we werken op basis van de beschikbare data, dat is cruciaal. Met respect voor de privacy, natuurlijk. We streven naar een samenwerking waarbij niemand uit de boot valt."Volgens schepen voor Economie Charlotte Verkeyn (N-VA), is dit een historisch moment. "Er zijn vele partners op het terrein en we merkten dat die soms een andere focus legden. Vandaag staan alle neuzen in dezelfde richting. We zullen elk kwartaal overleggen om te zien hoe ver we staan met de te behalen doelstellingen. Daarnaast is er ook een mentaliteitswijziging nodig; dat zullen we doen aan de hand van een promocampagne."Een van de maatregelen is dat er voortaan een trajectbegeleider participatie is. Die za-bepalen of iemand stappen richting werk kan zetten. Verder zijn de acties gericht op het dichter bij elkaar brengen van de burger en het bedrijfsleven, meer opleidingen organiseren, en bedrijven aanmoedigen om te kiezen voor een goede balans tussen werk en privé door bijvoorbeeld flexibele kinderopvang.(GLO)