"Dit is een deel van het masterplan 'Sportpark Wembley en omgeving", zegt Arne Vandendriessche, schepen van Sport (Team Burgemeester). "We vormen de ruimtelijk geïsoleerde sportsite Wembley om tot open stedelijk sportpark. "Hierin zitten nog tal van initiatieven. We breiden de looppiste uit, er komt een extra voetbalveld en we zorgen voor extra fietsinfrastructuur." Met een uitbreiding van 8,80 ha naar 13,26 ha ...

"Dit is een deel van het masterplan 'Sportpark Wembley en omgeving", zegt Arne Vandendriessche, schepen van Sport (Team Burgemeester). "We vormen de ruimtelijk geïsoleerde sportsite Wembley om tot open stedelijk sportpark. "Hierin zitten nog tal van initiatieven. We breiden de looppiste uit, er komt een extra voetbalveld en we zorgen voor extra fietsinfrastructuur." Met een uitbreiding van 8,80 ha naar 13,26 ha wordt sportsite Wembley de tweede grootste van de stad.De padel- en petanque-infrastructuur komt op gronden van O.C.M.W. Kortrijk, gelegen tussen de Leynvaalsstraat, de Kortrijksestraat en de Vlasbloemstraat.De investeerder moet instaan voor de realisatie van 2 indoor padelvelden, 4 outdoor padelvelden, 8 indoor petanquevelden, 8 outdoor petanquevelden, een centraal gebouw met nevenfaciliteiten zoals kleedkamers en dergelijke. De investeerder kan hiernaast bijkomende sporten voorstellen.Naast de bestaande parking aan de Moorseelsestraat voorziet de Stad een nieuwe parking aan de Kortrijksestraat met een capaciteit voor 90 wagens. Daarbij plaatst men ook fietsparkeergelegenheid. Er komt geen privé parking aan de padel- en petanque-infrastructuur. Gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen) vraagt om een herwaardering van de parking Moorseelsestraat die in slechte staat is. Ook uit het gemeenteraadslid zijn bezorgdheid om de oversteek in de Kortrijksestraat ter hoogte van de Molenstraat naar de toegangsweg, Leynvaalsstraat, tot het sportcomplex en de nog aan te leggen parking. Matti vraagt om deze veiliger te maken. Schepen Arne erkent deze bezorgdheid. "We bestuderen met schepen van mobiliteit Axel Weydts (Sp.a) wat we kunnen doen. Op dit ogenblik staat er een spiegel", vertelt de schepen.Alle voorstellen dienen binnen te zijn tegen 22 januari 2021. In de eerste helft van 2021 wordt de toewijzing bekend en de akte verleden. De opstalvergoeding is geschat op 2.200 euro/jaar en is ingesteld als minimum biedingsprijs. Hiernaast betaalt de inschrijver een eenmalige vergoeding van 20.474 euro. De nieuwe infrastructuur gaat open in 2023. (CHH)