Momenteel worden 22 personeelsleden van Stad Kortrijk ingezet, verspreid over 17 verschillende Kortrijkse scholen. Zij kunnen helpen bij het creëren van extra bubbels, bij het organiseren van buitenschoolse opvang en bij andere aanvullende hulp. In totaal werd maar liefst 700 uur aan extra mankracht aangevraagd door de scholen. "Team Onderwijs van Stad Kortrijk heeft in samenwerking ...

Momenteel worden 22 personeelsleden van Stad Kortrijk ingezet, verspreid over 17 verschillende Kortrijkse scholen. Zij kunnen helpen bij het creëren van extra bubbels, bij het organiseren van buitenschoolse opvang en bij andere aanvullende hulp. In totaal werd maar liefst 700 uur aan extra mankracht aangevraagd door de scholen. "Team Onderwijs van Stad Kortrijk heeft in samenwerking met het HR-team getracht om maximaal tegemoet te komen aan hun vargen", klinkt het bij de stad.Er worden ook zes stadslocaties ter beschikking gesteld om extra ruimte te voorzien voor de scholen. "Afhankelijk van de inschrijvingen in de opvang zullen die zo goed mogelijk worden ingezet." Bij de stadslocaties gaat het onder meer over enkele OC's, het Groeningeheem en evenementenhal Départ. Ook enkele privélocaties zoals scoutslokalen zorgen dat er extra ruimte kan gecreëerd worden.Stad Kortrijk voorziet ook in extra materiaal voor de scholen. Over de 32 scholen, lager en secundair onderwijs, werden in twee dagen tijd 631 nadars verdeeld. Tot slot werden ook 1.100 bolvormige stickers besteld zodat elke school er 20 kan krijgen. Deze stickers moeten de kinderen aanzetten om de nodige sociale afstand in acht te nemen."De heropstart van de scholen is iets waar onze kinderen en de ouders hard naar uitkijken. Voor onze scholen was het geen evidentie om dit op korte termijn georganiseerd te krijgen", zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). "Ons Team Onderwijs heeft zich dan ook dubbel geplooid om in overleg met de scholen hun noden te capteren en zoveel mogelijk bij te springen waar nodig. We proberen aan zoveel mogelijk noden tegemoet te komen door ook ons eigen stadspersoneel in te zetten. We blijven de situatie van dichtbij volgen."(Annelies Nollet)