https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Stad Kortrijk pakt uit met de campagne ‘Het is al laat. Hou het stil op straat’

v.l.n.r.: Bruno Vandenberghe, Lars Alderweireldt, schepen Ruth Vandenberghe, Ellie Samyn, schepen Kelly Detavernier, Jurgen Verleyen, schepen Bert Herrewyn. © JVGK
Redactie KW

Met de campagne ‘Het is al laat. Hou het stil opstraat.’ wil de stad Kortrijk mensen aansporen om in een woonomgeving rekening te houden met de (nacht)rust van de buurtbewoners en de stilte op straat te bewaren.

Het nieuwe academiejaar is gestart met ruim 14.000 jongeren die zich inschreven aan de twee universiteiten. “Een recordaantal studenten die bijdragen aan onze bruisende en dynamische stad. De aanwezigheid van feestvierende studenten of van evenementen die georganiseerd worden, gaat wel eens gepaard met nachtelijke geluidsoverlast“, duidt schepen van Onderwijs en Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). “Er worden meer en meer evenementen georganiseerd in Kortrijk en dat brengt meer overlast met zich mee”, zegt schepen van Kinderen en Jongeren en Leefmilieu Bert Herreweyn (SP.A).Om de geluidoverlast binnen de perken te houden lanceert de stad nu de campagne ‘Het is al laat. Hou het stil op straat’. “Deze campagne moet de nachtrust in de woonbuurten met studentenkoten verzekeren.”

“Er worden meer en meer evenementen georganiseerd in Kortrijk en dat brengt meer overlast met zich mee” – Bert Herreweyn

Met organisatoren van evenementen, studentenverenigingen en met de studenten zelf werden hierover afspraken gemaakt. “Personen die de rust verstoren kunnen sowieso een GAS-boete krijgen, maar de stad wil echter ook preventief inzetten op het tegengaan van geluidsoverlast“, duidt schepen van Gebiedswerking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

2.500 bierviltjes ondersteunen de campagne.
2.500 bierviltjes ondersteunen de campagne.© JVGK

“Nachtlawaai kan vele vormen aannemen, denk maar aan ongepast gedrag, luidruchtig praten, zelfs schreeuwen of te luide muziek bij een barbecue of feestje. Deze campagne heeft als doel om mensen ‘s avonds en ‘ nachts de stilte op straat te laten bewaren. We willen menen aansporen om in een woonomgeving en woonwijken rekening te houden met de nachtrust van de buurtbewoners.” Ruim 300 affiches, 2.500 bierviltjes, banners en mededelingen op sociale media moeten deze campagne ondersteunen. Er wordt ingezet op buurten met veel nachtelijke activiteit zoals de studentencampussen op ‘t Hoge, de omgeving van studentencafé ‘t Kanon en de Lange Munte, Doorniksewijk en Heuleplaats.

Het campagnebeeld is gemaakt door cartoonist Lectrr en grafisch vormgever Yves Debaes.
Het campagnebeeld is gemaakt door cartoonist Lectrr en grafisch vormgever Yves Debaes.© JVGK

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.