De stad Kortrijk was een van de eerste steden in Vlaanderen die een ombudsman in dienst nam. "Ondertussen hebben veertien gemeenten jullie voorbeeld gevolgd", complimenteerde Bart Weekers het stadsbestuur aan het begin van zijn verhaal. "Dit jaar kwamen er via de stadsdiensten (via het gratis nummer 1777, red.) maar 94 klachten binnen. Dat is zeer weinig. Ze gaan hoofdzakelijk over onverzorgde openbare plaatsen of zwerfvuil. Twintig klachten z...

De stad Kortrijk was een van de eerste steden in Vlaanderen die een ombudsman in dienst nam. "Ondertussen hebben veertien gemeenten jullie voorbeeld gevolgd", complimenteerde Bart Weekers het stadsbestuur aan het begin van zijn verhaal. "Dit jaar kwamen er via de stadsdiensten (via het gratis nummer 1777, red.) maar 94 klachten binnen. Dat is zeer weinig. Ze gaan hoofdzakelijk over onverzorgde openbare plaatsen of zwerfvuil. Twintig klachten zijn, nadat alle interne mogelijkheden waren uitgeput, op mijn bureau beland. Dat zijn er vijf meer dan in 2018." Onder de klachten die de stad zelf kon oplossen was er bijvoorbeeld eentje van een man met een handicap. "Hij kon zich moeilijk voortbewegen op een ondergrond van dolomiet op het openbaar domein. Na een plaatsbezoek stelden de stadsdiensten vast dat dit inderdaad geen ideale bestrating is. De dolomiet werd dan ook vervangen", zegt ombudsman Weekers.De twintig andere klachten kwamen bijvoorbeeld van een student die niet kon studeren door het lawaai van De Warmste Week in december of van omwonenden in de Pater Beckstraat waar de werkzaamheden aan de nieuwe Delhaizewinkel Sint-Rochus werden uitgevoerd. "De eerste klacht was ongegrond, het afgesproken aantal decibels werd immers niet overschreden", aldus de ombudsman. "Bij de tweede klacht werd de aannemer wel op de vingers getikt. Hij mocht pas beginnen werken om 6 uur 's ochtends. Laden en lossen gebeurde echter verschillende keren vóór 6 uur."Het grootste struikelblok in het rapport van vorig jaar, het gescheiden sportaanbod, kwam ook aan de beurt. "Ik merk dat er nu ook mannen toegelaten worden in lessen die vroeger gepromoot werden als exclusief voor vrouwen. Op dat gebied maakt de stad dus vorderingen." Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), die destijds de klacht indiende, was het daar niet mee eens. "Ik ken mannen die nog steeds verzocht worden om lessen te verlaten. Meestal zelfs door toezichthouders van de stad zelf. Ik vraag dan ook dat de ombudsman dit zeker verder opvolgt.""Het klopt inderdaad dat nog niet alle problemen op dat gebied zijn opgelost", reageerde de ombudsman. "Wie een melding wil maken omtrent gescheiden sporten mag dat nog altijd doen. Ik houd daar zeker een oogje in het zeil."