Stad Ieper evalueert de coronamaatregelen voortdurend. Zo wordt de verplichting om een mondmasker te dragen op bepaalde plaatsen in het Provinciaal Domein De Palingbeek, zoals op het wandelpad naar en bij het speelplein, vanaf 1 september afgeschaft. "In overleg met de provincie werd beslist om de mondmaskerplicht af te schaffen", zegt burgemeester Emmily Talpe. "Na de drukke vakantiemaanden verwacht men een daling van ...

Stad Ieper evalueert de coronamaatregelen voortdurend. Zo wordt de verplichting om een mondmasker te dragen op bepaalde plaatsen in het Provinciaal Domein De Palingbeek, zoals op het wandelpad naar en bij het speelplein, vanaf 1 september afgeschaft. "In overleg met de provincie werd beslist om de mondmaskerplicht af te schaffen", zegt burgemeester Emmily Talpe. "Na de drukke vakantiemaanden verwacht men een daling van concentraties van bezoekers. Het blijft uiteraard sterk aanbevolen een mondmasker op te zetten op momenten van drukte, maar een verplichting geldt er dus niet meer. De provincie zal op korte termijn de signalisatie verwijderen."De mondmaskerplicht in de Ieperse winkelstraten en andere drukke zones blijft voorlopig wel nog van kracht. "De cijfers in Vlaanderen evolueren gunstig, en hier in Ieper kenden we, op de besmettingen van Ieperse werknemers in Westvlees na, gelukkig nog geen echte tweede golf", zegt burgemeester Talpe. "Toch blijven we behoedzaam. Het coronavirus is nog niet bezworen en een vaccin nog niet voorhanden. Met de heropstart van de scholen en de bedrijven die ondertussen overwegend opnieuw met volle personeelsbezetting draaien, is het niet aangewezen om de verplichting in de afgebakende zone al los te laten. Het tweede weekend van september zorgen ook de Tooghedagen voor een pak volk in het stadscentrum. De verplichting blijft voorlopig dus in voege maar we zullen de komende weken de cijfers monitoren en de noodzaak van het aanhouden van de verplichting evalueren. De verplichting om steeds een mondmasker op zak te hebben blijft uiteraard behouden." De burgemeester wil tot slot uitdrukkelijk alle Ieperlingen bedanken die de mondmaskerplicht de voorbije weken nauwgezet hebben nageleefd. "We zien dat onze inwoners en bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en het mondmasker dragen waar dat gevraagd wordt maar ook waar het aangewezen is zonder verplichting. Dat geeft vertrouwen. We beseffen dat het van iedereen een inspanning vraagt, maar het is belangrijk dat we doorzetten en elkaar beschermen, met of zonder verplichting", besluit Emmily Talpe. (TOGH)