Gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) bond de kat de bel aan: "Er is sprake van de bouw van een tweede moskee in Brugge. Ik verzet mij daartegen, want de islam is een ideologie die de gelijkheid van man en vrouw niet erkent, noch de scheiding van kerk en staat. In de m...