De voorbije jaren is er veel werk verzet op en langs de Leie in Harelbeke. Het feest Leieleute wordt het sluitstuk van deze ingrijpende werken. "Het stadscentrum en de ruime omgeving is volledig getransformeerd. We geven de Leie opnieuw de plek die ze verdient", luidt het bij het stadsbestuur. Het verhaal van de Leiewerken startte ongeveer 20 jaar geleden met het Europese binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat grote schepen tot 4.500 ton vlot van Antwerpen naar Parijs moet laten varen. "Op het traject moest dus heel wat gebeuren. Voor Harelbeke waren de knelpunten de Hogebrug, de oude portieken en de sluis die groter en langer moest worden", duidt Bart Callaert, projectingenieur bij de Vlaamse Waterweg.
...

De voorbije jaren is er veel werk verzet op en langs de Leie in Harelbeke. Het feest Leieleute wordt het sluitstuk van deze ingrijpende werken. "Het stadscentrum en de ruime omgeving is volledig getransformeerd. We geven de Leie opnieuw de plek die ze verdient", luidt het bij het stadsbestuur. Het verhaal van de Leiewerken startte ongeveer 20 jaar geleden met het Europese binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat grote schepen tot 4.500 ton vlot van Antwerpen naar Parijs moet laten varen. "Op het traject moest dus heel wat gebeuren. Voor Harelbeke waren de knelpunten de Hogebrug, de oude portieken en de sluis die groter en langer moest worden", duidt Bart Callaert, projectingenieur bij de Vlaamse Waterweg."Al in 2009 legden we de eerste contacten met De Vlaamse Waterweg. De Vlaamse Bouwmeester gaf ons het advies om zowel de Leiewerken als de werken op het Marktplein te combineren in een beeldkwaliteitsplan h^aqua", aldus Cindy Deprez als omgevingsambtenaar van stad Harelbeke. "Als stad wilden we dat de private en publieke ruimte elkaar een boost geven. Daarom lag voor ons het zwaartepunt van de werken op het aanleggen van de omgeving rond de werken.""Het afwerken van zo'n project duurt wel een tijd. Nu kunnen we zeggen dat het afgewerkt is op enkele kleine dingen na: administratie in orde brengen, kleinere werken afronden en zorgen dat de inwoners veel plezier beleven aan de Leieboorden", besluit Cindy.Al van in het begin ging er aandacht naar de beleving aan de nieuwe Leieboorden. Zo is er ook aandacht voor rivierherstel. "Op het Moleneiland werd een vispassage gebouwd, die ervoor zorgt dat vissen trapsgewijs om de stuw heen kunnen zwemmen. Om het Moleneiland vanaf het stadscentrum toegankelijker te maken, werd een draaibrug aangelegd", zegt Bart Callaert. "Er is ook heel wat erfgoed langs de waterweg. Dat werd geïntegreerd in de omgeving. De Leie stroomt opnieuw tot aan de Banmolens. De bovenbouw van de oude stuw is industrieel erfgoed. Het werd een vaste plek als uitkijkplatform op het Moleneiland. De werken liepen simultaan met de werken op en rond het Marktplein.""Wat we vanuit de stad niet wilden, was een mooie promenade en een fantastische markt aanleggen waar er voor de rest niets gebeurt. Daarom proberen we met ons citymarketingverhaal Oarelbeke Weireldstad één en ander in beweging te brengen. We willen zoveel mogelijk mensen, verenigingen en bedrijven de kans geven om daar zelf iets te organiseren", vertelt Wouter Linseele als verantwoordelijke communicatie van stad Harelbeke.Alexander Ronse, zaakvoerder van TheaTech, staat in voor de inhoud van het feest op 11 januari. "Als kind leek Harelbeke een gesloten en grijze stad, maar je merkt aan alles dat dit aan het veranderen is. Het is echt super om te zien dat door de veranderingen creatieve en sociale mensen worden getriggerd om mee te ondernemen", zegt Alexander. "Op de hele site zal er op het feest van alles te beleven zijn: een warme wandeling met vuur, muziek en theater. Het verhaal van de site is echt het uitgangspunt geweest voor de belevingswandeling. Zo kan je in de Roterij terecht voor een pop-up expo waarbij je de Leiewerken kan ontdekken via timelapses, video, maquette en fotomateriaal." Omdat 11 januari ook de dag van Tegoare Nieuwjoare is, wordt iedereen uitgenodigd om het nieuwe jaar mee in te zetten samen met de verenigingen op de Vrijdomkaai. Zij staan samen met het Feestcomité klaar om de Harelbekenaar te ontvangen met hapjes en drankjes. Voor de ambiance zorgen De Floaters, 2Fabiola en dj Pat Krimson. Het hele Leieproject heeft zo'n 100 miljoen euro gekost. Dat geld kwam voornamelijk van de Vlaamse Overheid, maar ook van onder andere de Europese Unie, de stad Harelbeke, de provincie West-Vlaanderen en Fluvius.Info: www.harelbeke.be/leieleute.