Daarom mag enkel nog op de daartoe voorbehouden plaats worden gevoetbald. Bedoeling is dat het plein in vredige nachtrust gaat vanaf 22 uur. Het zijn tijdelijke maatregelen, in september wordt opnieuw geëvalueerd.
...

Daarom mag enkel nog op de daartoe voorbehouden plaats worden gevoetbald. Bedoeling is dat het plein in vredige nachtrust gaat vanaf 22 uur. Het zijn tijdelijke maatregelen, in september wordt opnieuw geëvalueerd.Bij de bewoners van het Vander Merschplein viel er deze week een brief in de bus: op vrijdagavond 19 juli vindt er een informatievergadering plaats in het buurthuis in de kazernestraat. Team 8930 nodigt uit om constructief in overleg te gaan over enkele maatregelen met betrekking tot het Vander Merschplein."Wij krijgen heel wat klachten van buurtbewoners", geeft burgemeester Eddy Lust (Open VLD) aan als reden voor de op til staande maatregelen. "Deze informatievergadering met buren, stadsdiensten, politie en stadswachten laat toe om de problematieken op en rond het Vander Merschplein te benoemen en aan te pakken. Het Vander Merschplein moet weer een plein worden waar iedereen kan genieten, op basis van duidelijke afspraken.""Het plein wordt intensief gebruikt en dat is goed. Maar alles verloopt wat in wanorde. Er wordt zowat overal gevoetbald zodat moeders met een kinderwagen riskeren om een bal tegen het hoofd te krijgen. Overal liggen er hondendrollen en we krijgen klachten dat er tot 's avonds laat lawaai wordt gemaakt door jongeren die er rondhangen."De woorden van de burgemeester worden bevestigd door Ludwina die er op een rustige vrijdagmorgen aan het wandelen is met hond Maurice. Ze woont in een van de zijstraten, ook daar hoort ze luidruchtige jongeren tot heel laat in de avond. "Er wordt vaak gevoetbald in de richting van de Weststraat, aan de ene zijde van het plein", zegt Ludwina. "De ballen vliegen daar in het rond. Tegen de auto's aan. De mensen die aan die kant van het plein wonen doen overdag hun rolluiken dicht om hun ruiten te beschermen. Het is me wat." Naar de informatieavond gaat ze niet, sommige buurtbewoners betwijfelen of het wel degelijk een constructieve vergadering zal worden. De uitnodiging was pas in de bus gevallen, of er werden al palen in de grond gestopt om de voetbalnetten - vijf meter hoog - te plaatsen. Zonder het buurtoverleg af te wachten."Het is ons inderdaad menens", onderstreept burgemeester Lust. "We nemen meteen enkele maatregelen die duidelijkheid moeten scheppen voor de bezoekers van het plein. Zo delen we het plein op in drie delen: een monumentzone, een afgebakende voetbalzone en een speel- en ontmoetingszone. Enkel in de voetbalzone mag er gevoetbald worden, zodat iedereen op een harmonieuze manier van ons mooie Vander Merschplein kan genieten. Binnen die zones kan tussen 8 en 22 uur naar hartenlust gespeeld worden."Het stadsbestuur onderstreept hierbij dat de voetbalzone enkel voor klein voetbal bedoeld is. Binnenkort wordt het Park Ter Walle ingericht met uitstekende faciliteiten voor groot voetbal. Dat park beschikt trouwens nu al over de nodige ruimte daarvoor. De genomen maatregelen worden indien nodig opgevolgd met handhaving, wat betekent dat er voldoende controle zal zijn op de naleving ervan.Het bestuur handelt snel, tegelijkertijd geeft de burgemeester aan dat de maatregelen voorlopig zijn, het bestuur maakt van deze zomerperiode gebruik om te zien wat het effect is. "We konden niet bij de pakken blijven zitten en moesten op korte termijn actie ondernemen. Deze maatregelen zijn echter geen eindscenario. Halfweg september brengen we de buurt en de partners opnieuw rond de tafel om alles te evalueren en luisteren we graag naar hun voorstellen om de situatie nog te verbeteren. Alleen zo kunnen we samen het plein maken en beleven en een positief verhaal schrijven: met het nodige draagvlak en goede afspraken", besluit burgemeester Lust. (SLW)