Stad engageert zich voor woonproject Weeuwhof

© (Foto MD)
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De provincie West-Vlaanderen werkt aan een project rond innovatieve woonvormen. Na overleg met het Poperingse stadsbestuur werd het beschermde gebouwencomplex Weeuwhof geselecteerd.

“De stad engageert zich nu om samen met de provincie vorm te geven aan het project en onderzoekt in een eerste fase de haalbaarheid. West-Vlaanderen wil kwaliteitsvolle, betaalbare en innovatieve woonprojecten voor jonge gezinnen en nestverlaters ondersteunen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Innovatieve woonvormen wijken af van klassieke gezinswoningen en bieden een meerwaarde, bijvoorbeeld op vlak van energie-efficiëntie, zorgverlening, maatschappelijke integratie of een efficiënte inzet van patrimonium.

Voor dit project richt de provincie zich specifiek op kleinstedelijk gebied. Veertien lokale besturen, waaronder Poperinge, werden aangesproken. De besturen kunnen zelf voorstellen indienen, maar krijgen naast financiële ondersteuning ook begeleiding doorheen het volledige traject.

Cohousing

Na overleg tussen het stadsbestuur en de provincie werd het Weeuwhof geselecteerd. “Dit is een beschermd gebouwencomplex uit 1769 met 19 wooneenheden rond een binnenplein. Het is een typisch Poperings stadsgezicht. Vroeger werden er alleenstaande oudere dames gehuisvest. De woningen voldoen niet meer aan de huidige wooncomfort- en kwaliteitsnormen. De stad denkt aan een moderne invulling, zoals cohousing voor jongeren of jonge gezinnen. Een andere optie is een inclusieproject rond huisvesting van kwetsbare groepen, ondermeer via beschermd wonen. Momenteel zijn nog slechts vijf van de 19 huisjes bewoond. Om het leefbaar te maken, moeten van twee of meerdere huisjes één gemaakt worden. Maar hoe dat kan gebeuren, is nog niet geweten”, aldus schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Poperinge ondertekent nu een engagementsverklaring, waarmee het stadsbestuur zich bereid toont om actief bij te dragen aan dit project. In een eerste fase wordt een ontwerpteam aangesteld, om de haalbaarheid van een innovatieve woonvorm in het Weeuwhof te onderzoeken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.