Stad en WVI bieden tien betaalbare bouwkavels aan in Kasteelstraat

Het stadsbestuur en WVI geloven sterk in het woonproject. (Foto WME)
Tom Van Houtte

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) is in samenwerking met het Tieltse stadsbestuur gestart met de verkoop van tien bouwkavels die deel uitmaken van een kleinschalig woonproject in de Kasteelstraat. Tieltenaren krijgen voorrang om er te gaan wonen.

“De grootte van de kavels varieert van 368 tot 499 vierkante meter”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van WVI. “Er zijn vier kavels bestemd voor open bebouwing en zes voor koppelbouw die tegen gunstige voorwaarden worden aangeboden aan mensen met een bescheiden inkomen.” De grondprijs komt op 210 à 250 euro per vierkante meter. De tarieven per perceel starten vanaf iets meer dan 77.000 euro. Belangrijk: inwoners van Tielt of wie in de stad werkt, krijgt voorrang.

Regenwaterbeheer

De woningen liggen dicht bij het stadscentrum, maar zijn toch rustig gelegen. Een extra troef is volgens burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) slim regenwaterbeheer. “Een natuurlijke buffergracht achteraan de nieuwe woningen zorgt voor maximale infiltratie en buffering. Het overtollige water wordt tijdelijk geborgen en krijgt zo de kans om in de bodem te dringen. Eventuele overstort vloeit af naar de beek.”

Natuurlijke buffergracht zorgt voor maximale infiltratie

Betrokkenen zeggen dat kandidaat-kopers de komst van 20 à 25 bedrijven in de kmo-zone Huffeseele, die binnen enkele jaren wordt ontwikkeld, niet hoeven te vrezen. “Ten eerste komt er een serieuze groenbuffer met bomen en de afstand tot de eerste bedrijven zal tientallen meters bedragen. Bovendien spreken we hier over schrijnwerkers, elektriciens enzovoort”, geeft Geert Sanders nog mee.

Nog projecten op stapel

Aansluitend op het woonproject van WVI en de stad, waarvoor de kopers zelf hun architect en aannemer kunnen kiezen, zal de Tieltse Bouwmaatschappij nog een zestal sociale koopwoningen realiseren in de richting van het kruispunt met de N399. Vlakbij het kruispunt broedt de stad nog op een project dat mogelijk wonen en commerciële activiteiten onderaan zal bundelen.

De eerste bouwactiviteit in de Kasteelstraat zal zich normaal gezien volgend voorjaar ontspinnen. De woningen horen binnen de vier jaar wind- en waterdicht te zijn. Kandidaat-kopers kunnen zich via de website www.wvi.be vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van bouwgrond. (Tom Van Houtte)

Info en inschrijven via www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst, 050 36 71 71 of wonen@wvi.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.