"In de huidige coronacontext is samenwerking meer dan ooit belangrijk, in het bijzonder in de gezondheidszorg", beamen schepenen Angelique Declercq (SP.A) als Renaat Vandenbulcke (N-VA).
...

"In de huidige coronacontext is samenwerking meer dan ooit belangrijk, in het bijzonder in de gezondheidszorg", beamen schepenen Angelique Declercq (SP.A) als Renaat Vandenbulcke (N-VA).Tony Claeys van de hogeschool Vives en coördinator van het project gaf tekst en uitleg in het bijzijn van algemeen directeur van Vives Joris Hindrickx, Nancy Boucquez, directrice verpleeg- en vroedkunde, beleidsmedewerkster binnen Vives Tine Vanderplancke, Jurgen Wastyn, lokaal steunpunt Thuiszorg Menen en de Meense schepenen Angelique Declercq en Renaat Vandenbulcke."Het is in de eerste plaats een win-winproces, de stad kan op ons rekenen en voor onze studenten is het een ideale gelegenheid om in hun laatste jaar opleiding praktische en nuttige ondersteuning te bieden in het werkveld en gelijktijdig te leren samenwerken en kennis te maken met de diverse geledingen van gezondheidszorg.""Alles zal ook coronaveilig verlopen. We vernamen vanuit Menen dat de vraag naar ondersteuning voor eerstelijnszorg toeneemt en ook de stad ziet een meerwaarde om met onze school samen te werken.""Onze teams bestaan uit een zestal studenten. In Menen zetten we acht teams in in het eerste semester en zes in het tweede semester. Zij proberen de professionals, die meestal te weinig tijd hebben, te ondersteunen zodat ze voor hen een meerwaarde kunnen betekenen.""Ook voor de sociale dienst en ouderenzorg is de samenwerking een uitgelezen kans om inwoners met een verhoogde zorg op een andere manier te bekijken en benaderen. We merken al te vaak dat alleenstaande ouderen met een hoge zorgtoegankelijkheid in vereenzaming verzeilen. De wil om deel te nemen aan het sociale leven verdwijnt en dat brengt dan weer psychologische zorg met zich mee. Door de multidisciplinaire kijk van onze studenten hopen we ook tot nieuwe inzichten te komen."Schepenen Declercq en Vandenbulcke: "Misschien komen er ook aanbevelingen naar voren of suggesties op bepaalde hiaten in onze dienstverlening waarop we dan kunnen inspelen." (WO)