"In Oostende speelt het Onthaal Middenkust van CAW Noord West-Vlaanderen een sleutelrol bij het ondersteunen van mensen in armoede", luidt het. "De stad werkt daarom volop samen met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), dat een belangrijke aanvullende functie heeft op de voorzieningen van de stad. Daarnaast stemt de stad ook af met diverse vrijwilligersorganisaties."

Vier voedselverdeelpunten

Oostende wil erover waken dat niemand in acute voedselnood raakt. "In sommige steden zijn een aantal voedselpunten tijdelijk gesloten, maar wij namen de voorbije week via de sociale kruidenier Antenne het voortouw in een gecoördineerde voedselbedeling in onze stad", zegt het stadsbestuur. "Samen met drie andere partners is een netwerk van vier voedselverdeelpunten geopend voor kwetsbare doelgroepen. Sociale kruidenier Antenne is daar één van. De drie andere partners hebben elk ook een voedselverdeelpunt: het Inloopcentrum van het CAW en de vzw's Colsol en Lichtbaken."

Op vandaag heeft de Antenne 900 actieve klanten. Dit zijn burgers die geregeld van het aanbod gebruik maken, onder wie ook 353 kinderen. De Antenne regelde de voorbije week proactief ook voldoende voorraad: 3.000 kg droge voeding via de Voedselbank en 800 kgvlees via fabrikant Westvlees.

"De mensen die een beroep doen op de Antenne zijn vaak degene die het snelst geraakt worden door de economisch gevolgen van een crisis. Zo gaven een aantal klanten al aan dat ze door de coronacrisis recent hun interimwerk kwijtspeelden", weet het stadsbestuur.

Via de Sociale Noodlijn van de stad Oostende (0800 1 8400) kunnen mensen om hulp vragen, waarna ze doorverwezen worden naar één van de vier mogelijke afhaalpunten. Los daarvan probeert elke partner ook zelf via de eigen kanalen mensen te bereiken met een nood aan extra voedselhulp.

Vrijwillige artsen

In samenwerking met Dokters van de Wereld, straathoekwerk en de daklozenwerking, staat het CAW ook mensen bij met medische problemen. Dit is complementair met de werking van de stad Oostende. Wie ziek is, wordt in contact gebracht met het bestaande netwerk van huisdokters, het tijdelijke triagepunt en indien nodig de Oostendse ziekenhuizen.

Via de nachtopvang en het straathoekwerk kunnen mensen 's avonds en 's morgens ook terecht bij vrijwillige dokters voor een telefonische consultatie en een eventuele doorverwijzing naar het triagepunt, in situaties waar geen huisarts beschikbaar is. Mensen die niet terechtkunnen bij de reguliere gezondheidszorg, kunnen ook hiervoor terecht bij de Sociale Noodlijn op 0800 1 8400 of socialenoodlijn@oostende.be.

"In Oostende speelt het Onthaal Middenkust van CAW Noord West-Vlaanderen een sleutelrol bij het ondersteunen van mensen in armoede", luidt het. "De stad werkt daarom volop samen met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), dat een belangrijke aanvullende functie heeft op de voorzieningen van de stad. Daarnaast stemt de stad ook af met diverse vrijwilligersorganisaties."Oostende wil erover waken dat niemand in acute voedselnood raakt. "In sommige steden zijn een aantal voedselpunten tijdelijk gesloten, maar wij namen de voorbije week via de sociale kruidenier Antenne het voortouw in een gecoördineerde voedselbedeling in onze stad", zegt het stadsbestuur. "Samen met drie andere partners is een netwerk van vier voedselverdeelpunten geopend voor kwetsbare doelgroepen. Sociale kruidenier Antenne is daar één van. De drie andere partners hebben elk ook een voedselverdeelpunt: het Inloopcentrum van het CAW en de vzw's Colsol en Lichtbaken."Op vandaag heeft de Antenne 900 actieve klanten. Dit zijn burgers die geregeld van het aanbod gebruik maken, onder wie ook 353 kinderen. De Antenne regelde de voorbije week proactief ook voldoende voorraad: 3.000 kg droge voeding via de Voedselbank en 800 kgvlees via fabrikant Westvlees."De mensen die een beroep doen op de Antenne zijn vaak degene die het snelst geraakt worden door de economisch gevolgen van een crisis. Zo gaven een aantal klanten al aan dat ze door de coronacrisis recent hun interimwerk kwijtspeelden", weet het stadsbestuur.Via de Sociale Noodlijn van de stad Oostende (0800 1 8400) kunnen mensen om hulp vragen, waarna ze doorverwezen worden naar één van de vier mogelijke afhaalpunten. Los daarvan probeert elke partner ook zelf via de eigen kanalen mensen te bereiken met een nood aan extra voedselhulp.In samenwerking met Dokters van de Wereld, straathoekwerk en de daklozenwerking, staat het CAW ook mensen bij met medische problemen. Dit is complementair met de werking van de stad Oostende. Wie ziek is, wordt in contact gebracht met het bestaande netwerk van huisdokters, het tijdelijke triagepunt en indien nodig de Oostendse ziekenhuizen.Via de nachtopvang en het straathoekwerk kunnen mensen 's avonds en 's morgens ook terecht bij vrijwillige dokters voor een telefonische consultatie en een eventuele doorverwijzing naar het triagepunt, in situaties waar geen huisarts beschikbaar is. Mensen die niet terechtkunnen bij de reguliere gezondheidszorg, kunnen ook hiervoor terecht bij de Sociale Noodlijn op 0800 1 8400 of socialenoodlijn@oostende.be.