"We hebben spijtig genoeg slechts tot 31 december de tijd om dit geld te besteden maar we maken ons sterk en hopen vooral dat de termijn zal verlengd worden", zegt Schepen Angelique Declercq.
...

"We hebben spijtig genoeg slechts tot 31 december de tijd om dit geld te besteden maar we maken ons sterk en hopen vooral dat de termijn zal verlengd worden", zegt Schepen Angelique Declercq."We willen met dit bedrag zoveel mogelijk mensen bereiken, mensen die door de gevolgen van het coronavirus getroffen zijn, dat zijn dus niet enkel en alleen mensen die gekend zijn bij onze sociale dienst. Het betreft een divers publiek zoals uitzendkrachten, werknemers uit de deeleconomie, jobstudenten, artiesten, zelfstandigen. Kortom, iedereen die financiële steun nodig heeft." "We willen de mensen bereiken door een folder te verspreiden bij sociale instellingen, mutualiteiten, scholen, uitzendkantoren, dokterspraktijken, bij gerechtsdeurwaarders en door het kenbaar te maken via de pers. Wij zullen deze organisaties of personen ook vragen te informeren naar wie recht heeft op onze Covid-19 steun."De toelage dient voor ondersteuning bij huisvesting, energieverbruik, budgettaire begeleiding, digitale ondersteuning, psychologische hulp, gezondheid, onbetaalde facturen, levensnoodzakelijke behoeften en de strijd tegen kinderarmoede."Omdat we zoveel mogelijk mensen willen helpen die te maken hebben met inkomstenverlies is het maximale maandbedrag afhankelijk van de gezinssituatie en via een objectief criterium zullen we de beschikbare middelen op een eerlijke manier verdelen", besluit de schepen.(WO)