Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuiszorgomgeving voor iedereen die niet (meer) thuis kan wonen. Deze organisatie gaf vandaag officieel het label van Pleegzorgstad aan de Stad Damme. In West-Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 900 pleeggezinnen. Zij vangen samen meer dan 1200 kinderen en jongvolwassenen met een beperking op. In de Brugse regio worden er 308 pleegzorggezinnen begeleidt. "Toch blijft de nood aan extra pleeggezinnen ...

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuiszorgomgeving voor iedereen die niet (meer) thuis kan wonen. Deze organisatie gaf vandaag officieel het label van Pleegzorgstad aan de Stad Damme. In West-Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 900 pleeggezinnen. Zij vangen samen meer dan 1200 kinderen en jongvolwassenen met een beperking op. In de Brugse regio worden er 308 pleegzorggezinnen begeleidt. "Toch blijft de nood aan extra pleeggezinnen hoog. Op dit moment staan er ongeveer 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst", zegt Stefan Deschepper, teamverantwoordelijke van Pleegzorg West-Vlaanderen, regio Brugge. "Voor 200 kinderen werd dus nog geen plekje in een gezin gevonden. Daarom roept pleegzorg West-Vlaanderen de steun in van de gemeente- en stadsbesturen om deze ondersteuning beter bekend te maken en meer gezinnen warm te maken om zich open te stellen."Dams schepen van jeugd en gezin Eveline Van Quekelberghe is alvast enthousiast. "We ondersteunen pleegzorg zeker. Naast het engagement om pleegzorg ruimer bekend te maken via onze promotiekanalen, kijken we ook om pleegzorgvriendelijke maatregelen te treffen", zegt de schepen. "Enkele maanden terug hebben we al via de animatoren van de speelpleinwerking gezorgd voor meer bekendheid rond pleegzorg. En nu zijn we van plan om in de hoofdbibliotheek in Sijsele een speciaal informatiehoekje over pleegzorg in te richten. In Damme zijn er nu vier pleeggezinnen maar we hebben dus zeker de ambitie om dat aantal gevoelig te laten stijgen."De redenen waarom mensen in een pleegzorggezin geplaatst worden zijn uiteenlopend. "Dat kan zijn omwille van een verslavingsproblematiek bij de ouders maar ook door financiële problemen. Ook ziekte of overlijden van de ouders kan een oorzaak zijn", legt Stefan Deschepper van pleegzorg West-Vlaanderen uit. "Er zijn overigens ook volwassenen, bijvoorbeeld mensen met een beperking, die aangeven dat ze in een pleeggezin willen opgenomen worden." Het pleegzorglabel werd overhandigd in de vorm van een huisje met daarop de logo's van Pleegzorg Vlaanderen en de stad Damme. Uit het huisje kunnen papieren zakdoekjes gehaald worden, uit de 'schoorsteen' met name om zo het beeld van een warme thuis waar rook uit de schoorsteen komt te symboliseren. (PDV)