Stad Brugge krijgt subsidie voor revitalisering Zeebrugge

De stad Brugge krijgt 300.000 euro voor de revitalisering van Zeebrugge. Brugge wenst met dit strategisch project in samenwerking met het bestuur van de haven Zeebrugge en het departement Mobiliteit en Openbare Werken in te zetten op de revitalisering van Zeebrugge en de leefbaarheid van woonwijken bevorderen.

© (Foto Belga)
© (Foto Belga)

De stad Brugge wenst met dit strategisch project in samenwerking met het bestuur van de haven Zeebrugge en het departement Mobiliteit en Openbare Werken in te zetten op de revitalisering van Zeebrugge en de leefbaarheid van woonwijken bevorderen.

In juni 2019 heeft de Vlaamse Regering binnen de procedure van complexe projecten het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in de haven Zeebrugge definitief vastgesteld. Op de plaats van de oude Visartsluis komt een nieuwe sluis, een tweede toegang tot de achterhaven die de verdere groei van de haven en de werkgelegenheid in de regio moet verzekeren. De toekomstige werken hebben een impact op Zeebrugge en zijn woonwijken.

De subsidie ondersteunt de aanstelling van een gebiedscoördinator die een verbindende functie zal vervullen tussen de verschillende besturen en actoren en op die manier de samenwerking faciliteren. Die coördinator zorgt voor het overzicht en samenhang tussen de projecten en initiatieven die lopen. In opdracht van de stad Brugge werd eerder een revitaliseringsstudie voor Zeebrugge uitgevoerd. Op basis van deze studie zet de coördinator in op een integrale aanpak. De coördinator draagt mee zorg voor de afstemming en communicatie met bewoners, bewonersorganisaties, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente.

Het strategisch project zal inzetten op acties die de leefbaarheid in de verschillende Zeebrugse wijken zullen verbeteren. Er wordt ook een focus gelegd op maatregelen om het publiek domein te versterken.

Met de aanstelling van een gebiedscoördinator wenst minister Zuhal Demir werk te maken van de revitalisering en leefbaarheid van de Zeebrugse woonwijken. Gezien de noodzaak van een nieuwe sluis in de zeehaven Zeebrugge voor de groei en tewerkstelling in de regio, wil ze het belang van dit project kracht bijzetten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.