"Vorig jaar kreeg de Stad verschillende meldingen over voertuigen die met een hoge snelheid door de Sparrenstraat in Assebroek reden. Een verkeersonderzoek van de dienst Mobiliteit en de lokale politie leerde dat dit vooral zo was tussen de Lorreinendreef en de Engelendalelaan", licht burgemeester Dirk De fauw toe.
...

"Vorig jaar kreeg de Stad verschillende meldingen over voertuigen die met een hoge snelheid door de Sparrenstraat in Assebroek reden. Een verkeersonderzoek van de dienst Mobiliteit en de lokale politie leerde dat dit vooral zo was tussen de Lorreinendreef en de Engelendalelaan", licht burgemeester Dirk De fauw toe."Hetzelfde onderzoek wees uit dat de Sparrenstraat als sluiproute wordt gebruikt. Uit een bewonersbevraging bleek dat de buurtbewoners voor de invoering van een knip zijn. Daarom beslisten we om de Sparrenstraat ter hoogte van de Astridlaan te knippen voor het gemotoriseerd verkeer. De Sparrenstraat inrijden zal enkel kunnen langs de Engelendalelaan of de Lorreinendreef." "We kregen diverse meldingen over de leefbaarheid in de omgeving van het kruispunt Doornstraat-Zeeweg", zegt burgemeester Dirk De fauw. "Bewoners wezen op de problemen van te hoge snelheid en sluipverkeer. De dienst Mobiliteit startte daarom samen met de lokale politie een verkeersonderzoek waaruit bleek dat er objectief geen snelheidsprobleem is. Er is echter wel sprake van sluipverkeer. De Doornstraat is een belangrijke fietsas voor het woon-werk en woon-school-verkeer tussen Jabbeke/Varsenare en Brugge. Samen met het stadsbestuur van Jabbeke beslisten we om deze fietsinfrastructuur te optimaliseren. De fietssuggestiestrook werd vervolledigd en vernieuwd en er werden fietspictogrammen op de rijweg aangebracht. Uit een bewonersbevraging bleek ook dat er een groot draagvlak was voor een proefproject waarbij de Doornstraat geknipt wordt."De filter in de Doornstraat zal uitzonderlijk worden opengesteld bij voetbalmatchen van Club Brugge en Cercle Brugge om een vlot verkeersverloop te garanderen.Zowel de knip in de Sparrestraat als in de Doornstraat zullen uitgebreid geëvalueerd worden met verschillende verkeerstellingen en een bewonersbevraging. Hierbij zal ook het verkeer in de naburige straten gemonitord worden. Het stadsbestuur wil immers vermijden dat de problematiek van het sluipverkeer zich verplaatst. Op basis van die evaluatie zal dan beslist worden of de knip al dan niet permanent wordt ingevoerd.