Het college keurde op 18 november jl. een nieuw coördinatieplan gladheidsbestrijding goed. Het plan bundelt de gezamenlijke inspanningen om ook tijdens de komende wintermaanden de rijbaan, fietspaden, pleinen, bushaltes, voetpaden,... sneeuw- en ijsvrij te houden.
...

Het college keurde op 18 november jl. een nieuw coördinatieplan gladheidsbestrijding goed. Het plan bundelt de gezamenlijke inspanningen om ook tijdens de komende wintermaanden de rijbaan, fietspaden, pleinen, bushaltes, voetpaden,... sneeuw- en ijsvrij te houden. "Met 350 ton strooizout in voorraad zijn we goed voorbereid op de winterprik. Bij langdurig streng winterweer kunnen we nu een aantal bijkomende ploegen stand-by zetten waardoor strooibeurten korter op elkaar kunnen worden herhaald. Daarnaast werd ook het ruimen en bestrooien van het fietstraject 'Diksmuidse Heerweg', dat de verbinding maakt van en naar Zedelgem, in het nieuwe coördinatieplan opgenomen", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. "Om het strooiplan uit te voeren schakelt de stad 11 ploegen in die 24/24 uur kunnen worden opgeroepen om strooiwerken uit te voeren. Bij een algemene strooibeurt worden meer dan 220 km rijbaan en 90 km fietspaden bestrooid." De gladheidsbestrijding op wegen en fietspaden gebeurt door de verschillende wegbeheerders volgens vooraf opgestelde plannen. Belangrijke invalswegen, verbindingswegen en de ring zijn alvast in het strooiplan opgenomen. Net als de trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn en de omgeving van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer.Zoals ook op de trottoirs het geval is, raakt bij sneeuwval strooizout moeilijk vermengd met de sneeuw op de fietspaden waardoor het gewenste resultaat niet wordt bereikt. Daarom worden alle ingezette strooivoertuigen op fietspaden voorzien van een sneeuwschop om eerst de sneeuw te ruimen en daarna pas het fietspad te bestrooien. "De Stad doet dus veel inspanningen maar er wordt ook blijvend gerekend op al wie woont en werkt in Brugge, om ook zelf trottoirs voor eigen woning of kantoor sneeuw- en ijsvrij te houden komende winter", stipt schepen Van Volcem aan.Voor meldingen van gladheid, vragen en/of klachten kan iedereen terecht bij het Huis van de Bruggeling. Telefonisch bereikbaar op 050 44 80 00 en buiten de openingsuren bij de politie.