Het college keurde op 18 november jl. een nieuw coördinatieplan gladheidsbestrijding goed. Het plan bundelt de gezamenlijke inspanningen om ook tijdens de komende wintermaanden de rijbaan, fietspaden, pleinen, bushaltes, voetpaden,... sneeuw- en ijsvrij te houden.
...