https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Stad Brugge in beroep tegen vergunde windmolen langs Coiseaukaai

Richard Balyu, bewoner van Kruisabeele, samen met de Brugse schepen Franky Demon. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Luminus diende een aanvraag in om een windturbine te bouwen in de Lodewijk Coiseaukaai, dichtbij de woonwijk Kruisabele, in Brugge. De stad gaf negatief advies maar de minister vergunde de bouw van deze windmolen. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon wil nu in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningenbetwisting.

“Ik blijf achter het negatief advies van de stad staan. Het plaatsen van deze windturbine gaat in tegen het recent door de Stad goedgekeurd windplan”, zegt Franky Demon. “Daarin maakt de stad een goed onderbouwde ruimtelijke afweging voor het plaatsen van windturbines. We clusteren windturbines in drie prioritaire gebieden: de binnenhaven, de voor- en achterhaven en industriegebied Blauwe toren en Blankenbergse Steenweg. Hierbinnen is nog voldoende plaats voor nieuwe ontwikkelingen.”

“Ik betreur het dus dat een initiatiefnemer een aanvraag indient buiten deze gebieden”, vervolgt de Brugse urbanisdatieschepen. Hij wijst erop dat de Vlaamse regering ook inging tegen tegen het negatieve advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC), die de minister nochtans adviseert. Franky Demon wil in beroep gaan tegen deze beslissing.

Buffer

“Het Boudewijnkanaal vormt voor de Stad een harde grens voor het industrielandschap. De windturbine komt in agrarisch gebied, natuurgebied en parkgebied. Een belangrijk principe is het bufferen van onze woonkernen. Dat doen we in het windplan door een buffer rond deze woonkernen aan te brengen van 500 meter. De windturbine voldoet niet aan deze voorwaarde. Onze polderdorpen zijn voor ons prioritair. We willen de woon- en leefkwaliteit van de inwoners van woonwijk Kruisabele dan ook beschermen. De turbine is voor ons nog steeds onverenigbaar met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening”, besluit Franky Demon.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten