Met de financiële ondersteuning wil het stadsbestuur nieuwe sportinitiatieven stimuleren. Sportschepen Franky Demon: "We voorzien in 2020 een totaal bedrag van 25.000 euro om die activiteiten te steunen in de opstart, met een maximum onderste...

Met de financiële ondersteuning wil het stadsbestuur nieuwe sportinitiatieven stimuleren. Sportschepen Franky Demon: "We voorzien in 2020 een totaal bedrag van 25.000 euro om die activiteiten te steunen in de opstart, met een maximum ondersteuning van 5.000 euro per sportevenement." Nieuw in 2020 is dat de periode waarin het evenement georganiseerd kan worden, ruimer is, namelijk een volledig kalenderjaar. "Sportactiviteiten georganiseerd tussen 1 januari en 31 december 2020 komen in aanmerking voor deze ondersteuning", aldus Demon. Het initiatief moet echter wel voldoen aan volgende voorwaarden. De organisator woont in Brugge of is een Brugse vereniging zonder winstoogmerk. Het initiatief is laagdrempelig en publieksgericht en krijgt geen andere ondersteuning vanuit de stad. Ook de investeringskosten mogen niet in aanmerking komen voor een toelage. Het college beslist, op advies van een professionele jury, eind april welke initiatieven weerhouden worden. Voor meer info of om kan je terecht op www.brugge.be/bruggesport2020. Op die site kan je ook een voorstel digitaal indienen. De uiterste indiendatum is 1 december 2019. Eind december beslist het stadsbestuur welke projecten weerhouden worden.