Stad Brugge geeft ongunstig advies voor windturbine aan Lodewijk Coiseaukaai

©pedrosala iStock
©pedrosala iStock
Redactie KW

Zoals verwacht geeft het stadsbestuur van Brugge een negatief advies voor een windmolen van 200 meter hoog langs de Coiseaukaai. Bewoners van de wijk Kruisabeele protesteerden eerder al hevig tegen de mogelijke komst van een turbine van die omvang dichtbij hun woningen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) had het eerder, tijdens een protestactie van de bewoners van Kruisabeele, al aangekondigd en nu is het ook een feit. Het Brugse stadsbestuur geeft een negatief advies op de aanvraag van Luminus om op de terreinen van CBR Brugge/Intrabeton (Lodewijk Coiseaukaai 160) een windturbine te bouwen.

“De site waarvoor de windmolen aangevraagd is, ligt wel net nog in havengebied, maar omwille van diverse onverenigbaarheden met de omgeving en gegronde, ingediende bezwaren besliste het college van burgemeester en schepenen op mijn voorstel om een negatief advies over te maken aan de Vlaamse overheid, departement Omgeving, die een beslissing zal nemen omtrent de plaatsing van de turbine”, zegt schepen Demon.

“Windenergie is noodzakelijk, maar een windmolen op deze locatie is onverantwoord. In het havengebied ten westen van het Boudewijnkanaal staan al windturbines, maar het havengebied ten oosten van het kanaal waart deze turbine zou komen in agrarisch gebied, natuurgebied en parkgebied. Een windturbine hoort in dit landschappelijk waardevol gebied niet thuis.”

Mogelijke hinder

De schepen wijst erop dat de windturbine niet zou kunnen uitgebaat worden zonder onaanvaardbare hinder voor de omgeving, de natuur en de omwonenden. Het zou nog niet duidelijk zijn hoeveel geluidshinder, lichthinder en de slagschaduw de windmolen met zich zou meebrengen.

Sowieso zou de molen op slechts 350 meter van de Kruisabeelewijk komen te liggen. “Met alle mogelijke onzekerheden en onduidelijkheden omtrent mogelijke hinder, kunnen en willen we dit risico niet nemen. We willen de woon- en leefkwaliteit van de inwoners van Kruisabeele waarborgen”, besluit schepen Franky Demon. (PDV)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten