De duurtijd van de werken zal minimum 200 werkdagen gedragen. De rioleringswerken zijn ingrijpend, met putten tot drie meter, en zullen gaan vaak met hinder gepaard gaan. "Het is vervelend, maar het is nodig want de riolering is helemaal verouderd", reageert Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).
...

De duurtijd van de werken zal minimum 200 werkdagen gedragen. De rioleringswerken zijn ingrijpend, met putten tot drie meter, en zullen gaan vaak met hinder gepaard gaan. "Het is vervelend, maar het is nodig want de riolering is helemaal verouderd", reageert Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).De werken omvatten een volledige heraanleg, inclusief riolering in de volgende straten: Rozenstraat, Irisstraat, Tulpenstraat, Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat en Hortensiastraat."Deze werken zijn noodzakelijk, omdat na een controle gebleken is dat de riolering in slechte staat is én ook de bovenbouw is aan vernieuwing toe", vervolgt Mercedes Van Volcem. "De werken maken het ook mogelijk om de wijk fietsveiliger te maken, te vergroenen, een veilige schoolomgeving te creëren. We gaan ook duurzaam te werk en gaan het water van het grote dak van de kerk opvangen". Er komen ook 100 nieuwe bomen in de wijk. Rond de bomen worden de bloemen geplant die verwijzen naar de straat".Verder komen er snelheidsremmende inrichtingen zoals een smallere rijweg, asverschuivingen en verkeersplateau's. De parkeerzones worden beter geordend en afgeschermd met plantvakken. De doodlopende straten worden van een erf-achtige inrichting voorzien. Er worden ook parkeerplaatsen voor minder-validen voorzien.In de Jasmijnstraat wordt een 'wadi' aangelegd om het oppervlakte water zoveel mogelijk in de bodem te laten dringen én twee regenputten die door de bewoners en dienst openbaar domein kunnen worden gebruikt voor besproeiing. "De regenputten krijgen een slimme sturing waardoor ze voor intense regenbuien geledigd worden en als buffervoorziening ingezet worden. Daarnaast wordt de wijk wordt voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel", aldus Van Volcem.Het petanqueveld in de Rozenstraat blijft behouden, net als het speelplein tussen de Tulpenstraat en de Pioenstraat. Er wordt een fietsweg voorzien in kunststofgrasdallen.De werken worden geraamd op 3,1 miljoen euro (waarvan 913.000 euro voor de stad en het saldo voor Farys) en zullen gefaseerd uitgevoerd worden. "Dit is om de toegankelijkheid tijdens de werken te kunnen verzekeren. De fasering zal bepaald worden in samenspraak met de aannemer en politie", besluit schepen Van Volcem.Er komt nog een bewonersvergadering om de opmerkingen van de bewoners te verwerken. "We gaan dit voorzien op een nieuwe manier indien de lockdown-maatregelen blijven en in groep niet kan samengekomen worden. Afhankelijk van de maatregelen van de federale overheid zal de inspraak georganiseerd worden", aldsu Van Volcem.