De bezielers van het project zijn de mensen van HABO (huisartsen van Brugge en omgeving) en de West-Vlaamse apothekersvereniging. Vanuit hun dagelijkse praktijk merken deze mensen immers dat er nog al te vaak onverantwoord wordt omgegaan met medicatie. Vooral voor senioren, die vaak dagelijks meerdere geneesmiddelen moeten innemen, is het niet altijd gemakkelijk om alles te onthouden en van elkaar t...

De bezielers van het project zijn de mensen van HABO (huisartsen van Brugge en omgeving) en de West-Vlaamse apothekersvereniging. Vanuit hun dagelijkse praktijk merken deze mensen immers dat er nog al te vaak onverantwoord wordt omgegaan met medicatie. Vooral voor senioren, die vaak dagelijks meerdere geneesmiddelen moeten innemen, is het niet altijd gemakkelijk om alles te onthouden en van elkaar te onderscheiden. "Het belang van goed medicatiegebruik is uitermate belangrijk, soms zelfs van levensbelang", stelt schepen voor Preventief Gezondheidsbeleid Martine Matthys (CD&V), die het project mee zal ondersteunen. "Het bijhouden van een medicatieschema kan hierbij een grote hulp vormen voor de patiënt. Zo'n schema biedt een praktisch overzicht van de medicatie die moet ingenomen worden in kalendervorm. Daarbij staat ook telkens de hoeveelheid en de manier van inname. Ook voor de zorgverleners rond de patiënt vormt het medicatieschema een handig overzicht. Het is immers belangrijk dat ook zij goed op de hoogte zijn van de medicatie zodat ze hun medisch handelen hier kunnen op afstemmen. Als bijvoorbeeld een arts iets voorschrijft en een specialist is daar niet van op de hoogte, kan het zijn dat bepaalde medicijnen elkaar gaan tegenwerken. Ook bij spoedsituaties kan het belangrijk zijn dat de ambulancier een overzicht heeft van de ingenomen medicatie. Hoewel zo'n schema door heel wat artsen, ziekenhuizen en apothekers gebruikt wordt, blijkt het bij de brede bevolking nog niet voldoende ingeburgerd." Voorafgaand aan de campagne 'Brugge op schema' wordt een nulmeting ingevoerd om te polsen naar de bekendheid van zo'n schema's. De eigenlijke campagne start op 1 juni. Er worden flyers en affiches rond het medicatieschema verspreid, er verschijnt een artikel in het stadsblad BiS, alle zorgverleners uit Brugge worden aan de hand van opleidingen en workshops warm gemaakt om het medicatieschema mee te gaan promoten en er komen infosessies in samenwerking met lokale verenigingen. (PDV)