De huidige brug over het Verbindingsdok werd een tiental jaar geleden gebouwd als tijdelijke brug, maar deze brug is einde levensduur én bovendien moet de doorvaartbreedte vergroot worden. Het Departement Omgeving van de Vlaamse Gemeenschap wil nu een nieuwe brug realiseren.
...

De huidige brug over het Verbindingsdok werd een tiental jaar geleden gebouwd als tijdelijke brug, maar deze brug is einde levensduur én bovendien moet de doorvaartbreedte vergroot worden. Het Departement Omgeving van de Vlaamse Gemeenschap wil nu een nieuwe brug realiseren.De te overbruggen breedte van het verbindingsdok is 394,50 meter. De doorvaartbreedte bedraagt 55 meter. De breedte van de nieuwe brug bedraagt 17,60 meter, waarvan 4 meter voor de fietser. De fietsers en de wagens zullen ter hoogte van de brug gescheiden worden door een vangrail. De nieuwe brug zal gebouwd worden in het verlengde van de as van de Koffieweg en de Jozef Verschaveweg. Een doortrekking van de Koffieweg, met aanliggend fietspad maakt ook deel uit van de aanvraag.Volgens de te volgen procedure moet het Brugs stadsbestuur advies verlenen aan het Vlaams Departement Omgeving voor dit project. Deze week boog het schepencollege zich over dit dossier en verleende een 'voorwaardelijk' gunstig advies. "Ik stelde als voorwaarde in het advies aan het Departement om het fietspad in te kleden met begeleidend groen om zo de veiligheid van de fietsers te verhogen. Deze bomen zullen naast een ecologische functie ook bufferend werken voor de bewoners van Zwankendamme en Lissewege", verduidelijkt urbanisatieschepen Franky Demon.Normaal gezien zou het Departement Omgeving nog dit najaar met de bouw van deze brug van 32 miljoen euro starten. Die timing zal wellicht niet gehaald worden. De nieuwe brug moet fietsen in de achterhaven veiliger maken. Steeds meer werknemers uit de haven gaan tegenwoordig met de fiets naar het werk. De Zeebrugse firma Artes-Depret zal de klus klaren. Het openbaar onderzoek liep tot 7 augustus.Met de nieuwe brug hoopt het havenbestuur MBZ de Maritieme Logistieke Zone met een nieuwe route te ontsluiten tegen het najaar van 2021. Dat traject zal onder meer het toekomstige logistiek park van de Chinese ontwikkelaar Lingang aan de Koffieweg sneller verbinden met de diepzeecontainerterminal CSP Zeebrugge in de voorhaven. Tegelijk wordt de brug een omleiding naar het hinterland tijdens de jarenlange bouwwerken voor de nieuwe Visartsluis.