In het huidige Brugse beleidsprogramma wordt in het hoofdstuk 'Brugge, sterk in sport', de Sint-Pietersplas nadrukkelijk vermeld als recreatief gebied waar 'spelen, zwemmen, watersport, ontmoeting en beleving centraal staan'. Inmiddels besliste het schepencollege om een studiebureau aan te stellen om dat voornemen onder de loep te nemen. Niet a...