Nota bene Bruggeling Johan Lust, de voorzitter van de Raad van State, sprak een erg groen en duurzaam arrest uit. Hij vindt dat Koning Voetbal in Brugge te veel grond wil inpalmen en is dat onvoldoende gemotiveerd en verantwoord. In het bestreden gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stijgt de ingenomen ruimte voor het voetbalgebeuren van 21 hectare (de Jan Breydelsite) naar 71 hectare (Jan Breydel en de zone in de Blankenbergse Steenweg).
...

Nota bene Bruggeling Johan Lust, de voorzitter van de Raad van State, sprak een erg groen en duurzaam arrest uit. Hij vindt dat Koning Voetbal in Brugge te veel grond wil inpalmen en is dat onvoldoende gemotiveerd en verantwoord. In het bestreden gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stijgt de ingenomen ruimte voor het voetbalgebeuren van 21 hectare (de Jan Breydelsite) naar 71 hectare (Jan Breydel en de zone in de Blankenbergse Steenweg).De raadsheer verwijst onder meer naar het negatief advies van de West-Vlaamse provincieraad, die het aansnijden van bijna 22 hectare voor parkings in Sint-Pieters nefast voor een zuinig ruimtegebruik genoemd heeft. Daarenboven is er ook 28 hectare ingevuld waarvan heel onduidelijk is wat men er precies mee wil aanvangen, staat te lezen in het arrest.Vlaams parlementsleden Brecht Warnez (CD&V) en Stefaan Sintobin (VB) vroegen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag in het parlement om snel actie te ondernemen. De minister werpt de Brugse voetbalwereld in allerijl een reddingsboei toe: via een reparatiebesluit wil ze binnen de acht dagen kleine wijzigingen aanbrengen aan de plannen, zodat die tegemoetkomen aan de kritiek van te veel grondinname voor parkeerplaatsen. Wat Mercedes Van Volcem (Open VLD) in het parlement de volgende reactie ontlokte: "Indien u in acht dagen tijd het stadiondossier kan redden, mag het van mij gerust officieel het Zuhal Demir-stadion als naam krijgen."Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kan het doorvoeren van wijzigingen juridisch gezien. "Het enige discussiepunt is wat je verstaat onder 'kleine wijzigingen'? We willen het plan ruimtezuiniger maken door slechts 2.500 parkeerplaatsen te plannen in Sint-Pieters, met een parkeertoren. Tegen dat reparatiebesluit kan wel opnieuw bezwaar ingediend worden bij de Raad van State. Zo'n aanpassing kost ons wel 180 dagen en dus geen acht." Volgens een ontgoochelde De fauw heeft de Raad van State een politieke uitspraak gedaan: "Dat het hof de auditeur niet volgt, is uitzonderlijk. En nu geeft de voorzitter niet eens één van de partijen gelijk, maar formuleert hij zijn eigen mening in dit dossier. Ik dacht dat de Raad van State enkel moest nagaan of de beslissing van de Vlaamse overheid correct is. Mijn geloof in de rechtsstaat is aangetast. De voltallige Brugse gemeenteraad stemde voor die stadionplannen, ook Vlaanderen was ervoor. Nu maakt één rechter die politieke beslissing teniet!"Ook urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) reageert boos: "Het stadiondossier dateert van 2006. In 2013 noopte een eerste arrest van de Raad van State alle partijen om hun plannen te wijzigen. Rekening houdend met dat eerste arrest werd geopteerd voor de Blankenbergse Steenweg. Later besliste Club om op Jan Breydel te blijven en wou Cercle verhuizen naar Sint-Pieters. En nu veegt één rechter alles van tafel. Er is geen rechtszekerheid meer in dit land. Na veertien jaar moet alles herbeginnen!"Niet alleen Cercle, maar ook het stadsbestuur en zelfs Club zitten nu met een torenhoog probleem. Want Dirk De fauw heeft indertijd beloofd dat, als Club een eigen en groter stadion bouwt op Jan Breydel, de stad voor een oplossing voor Cercle zal zorgen. "Dat zullen we ook doen, we breken die belofte niet", benadrukt de burgemeester. "We zitten eerstdaags met Cercle opnieuw aan tafel zitten. Maar er is geen andere plek in Brugge voor een nieuw Cerclestadion zonder dat die zone een bestemmingswijziging krijgt. Dat betekent anderhalf jaar vertraging."Voor Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle, is dit arrest een mokerslag: "De site aan de Blankenbergse Steenweg bood ons dé kans om een klein familiaal stadion te bouwen. Zolang er geen oplossing is, verhuizen we niet en blijven we in Jan Breydel spelen. We zullen onze rechten verdedigen, maar staan open voor andere locaties. Persoonlijk blijf ik een voorstander van een polyvalent stadion op het Kanaaleiland, waar Cercle kan spelen en er ook concerten voor 5.000 toeschouwers georganiseerd kunnen worden, op wandelafstand van station en stad. En met oefenvelden op De Gulden Kamer in Sint-Kruis."Burgemeester Dirk De fauw heeft gemengde gevoelens bij het kleine Kanaaleiland. "Langs het water bouwen is veel duurder. Omdat de supporters om veiligheidsredenen gescheiden moeten worden, is dan een extra brug over het kanaal nodig. En wat met de autocar- en de mobilhomeparking? Maar we zullen een objectieve studie bestellen die moet oordelen of die site geschikt is voor een voetbaltempel."Het arrest is tot slot ook voor Club problematisch, want de oefenvelden langs de Blankenbergse Steenweg worden geschrapt. De vraag is of ook de modaliteiten van het milieu-effectenrapport voor een nieuw en groter Clubstadion in het gedrang komen als Cercle langer in Jan Breydel zou spelen. De kans dat er elders een nieuw stadion voor de Vereniging voor 2022-2023 klaar is, als Club tegen die tijd in haar nieuwe tempel hoopt te spelen, wordt steeds kleiner. Club weigert voorlopig elk commentaar.