"Als lokaal bestuur staan we in de frontlinie wat betreft de armoedebestrijding in onze stad. We staan dicht bij onze inwoners en detecteren de moeilijkheden die ze ervaren. Recent onderzoek toont aan dat de combinatie van besparingen, werk- en inkomensonzekerheid en een minder aangename thuiswerk- en woonomgeving maak...

"Als lokaal bestuur staan we in de frontlinie wat betreft de armoedebestrijding in onze stad. We staan dicht bij onze inwoners en detecteren de moeilijkheden die ze ervaren. Recent onderzoek toont aan dat de combinatie van besparingen, werk- en inkomensonzekerheid en een minder aangename thuiswerk- en woonomgeving maakt dat kwetsbare gezinnen het hardst worden getroffen door de coronacrisis", zegt schepen van Zorg en Welzijn Annie De Pauw (SP.A). Blankenberge kent al jaren een hoog kansarmoedecijfer, en scoort ook nu weer slecht op de armoedebarometer die onlangs werd voorgesteld. In combinatie met de impact van het virus brengt dit heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee voor de stad. "Er is al een ruim aanbod van maatregelen voor mensen in of op de rand van armoede. Extra subsidies van de Vlaamse en federale overheid zetten we zinvol in voor tussenkomsten in huisvestingskosten, energieverbruik, onbetaalde facturen zoals schoolfacturen en financiële ondersteuning voor gezondheidskosten en andere levensnoodzakelijke behoeften. Toch merken we op dat niet iedereen op de hoogte is van alle voordelen waar men recht op heeft. Een gezin met kinderen heeft het vaak te druk om dit zelf te gaan uitpluizen", aldus nog De Pauw. Het budget voor kansarmoede werd in deze legislatuur ook verdrievoudigd. In het mini-rechtenonderzoek wordt niet enkel het recht op financiële steun bekeken. Het gaat ook over voordelen in het kader van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Een aanvraag indienen kan per mail: huisvanhetkind@blankenberge.be of via het telefoonnummer 050 43 12 07.