"De nadars worden gebruikt om de in- en uitgang van de scholen op een goede manier te organiseren en om speelplaatsen in te delen, want groepen leerlingen mogen...

"De nadars worden gebruikt om de in- en uitgang van de scholen op een goede manier te organiseren en om speelplaatsen in te delen, want groepen leerlingen mogen niet gemengd worden tijdens het lesgeven en tijdens de opvang", zegt schepen van Onderwijs Eva Ryde (N-VA). "We hebben nog nadars tekort en zoeken extra voorraad. De steun van de stad stopt niet bij materiaal. Al sinds 16 maart zijn we in voortdurend contact met de scholen en helpen hen bijvoorbeeld met de inname van stukjes openbare ruimte. Het gaat dan om delen van straten, die afgesloten worden, en de terbeschikkingstelling van ontmoetingscentra of andere locaties. Als er binnen de schoolmuren een tekort aan personeel is, zoeken we mensen die hen kunnen ondersteunen bij de opvang van kinderen en het poetsen van de lokalen." (TP)