Schepen van Sport Matthias Vanneste (Open VLD) antwoordde dat het de intentie is om zowel de vloer in de oude sportbeuk en de vloer in de nieuwere sportbeuk zo snel mogelijk te vernieuwen. "De vloer in beide sporthallen op h...

Schepen van Sport Matthias Vanneste (Open VLD) antwoordde dat het de intentie is om zowel de vloer in de oude sportbeuk en de vloer in de nieuwere sportbeuk zo snel mogelijk te vernieuwen. "De vloer in beide sporthallen op het Gaverdomein heeft last van de tand des tijds. Vervanging dringt zich op. In de oude sporthal die ook wordt gebruikt als polyvalente zaal (onder meer voor de speelpleinwerking Kerekewere!, red.), voorzien we enkel een vernieuwing van de toplaag.""In de sportbeuk gaan we verder. Daar komt een kwalitatieve verende sportvloer. Die is nodig voor de sportclubs die er op een hoog of hoger niveau hun sport beoefenen. De badmintonclub en damesbasketbalclub spelen in eerste nationale en de herenbasketclub acteert op landelijk niveau. We zijn een rijke gemeente aan (top-)sportclubs en moeten een inhaalbeweging maken op het vlak van infrastructuur. Een concrete timing voor de nieuwe vloeren is er nog niet, maar we willen die plannen zo snel mogelijk realiseren. Op termijn, naar de volgende legislatuur toe, moet er ook gekeken worden naar de realisatie van een nieuwe bijkomende sporthal."(DRD)