Sporen van 2.000 jaar oude bewoning in de Sacramentstraat Handzame

In de Sacramentstaat waar er opgravingen zijn voor een verkaveling is een Romeinse nederzetting gevonden.©GINO COGHE Foto Coghe
In de Sacramentstaat waar er opgravingen zijn voor een verkaveling is een Romeinse nederzetting gevonden.©GINO COGHE Foto Coghe
Trui Lievens
Trui Lievens Medewerker KW

Tijdens opgravingen voor een nieuwe verkaveling in de Sacramentstraat in Handzame werden zo’n 2.000 jaar oude sporen van bewoning ontdekt. Er werden onder andere aardewerk en restanten van enkele boerderijen ontdekt, net als een waterput én een brandstapel.

Op het huidige weiland, waar de nieuwbouwwoningen komen, vonden de archeologen bewoningssporen terug uit de Romeinse periode. Ze dateren ongeveer uit de eerste tot de derde eeuw na Christus. Het gaat om restanten van enkele boerderijen: verkleuringen in de bodem duiden op een aantal woonhuizen, enkele bijgebouwtjes voor bijvoorbeeld de opslag van voedingsmiddelen, een waterput, afwateringsgreppels, enzovoort.

“De aardewerken vondsten laten toe om de site te dateren in de Romeinse periode. De bewoners waren vermoedelijk lokale boeren, maar de vondst van specifiek aardewerk uit Zuid- of Oost-Gallië doet veronderstellen dat ze toch een bepaalde vorm van welstand kenden.

Brandstapel

Opvallend – naast de bewoningssporen – was de aanwezigheid van een brandstapel waarop overledenen werden gecremeerd vooraleer de asresten in de grond werden begraven. Echte graven werden niet gevonden, deze moeten zich buiten de grenzen van het onderzoeksgebied bevinden”, aldus Bert Acke.

“Het is voor het eerst dat er rond de dorpskern van Handzame bewoningssporen uit de Romeinse periode worden aangetroffen. Dat er net op deze locatie zo’n 2.000 jaar geleden al menselijke bewoning was, is niet zo vreemd gezien de ligging op een hogere, droge zone net buiten de lagere vallei van de Handzamevaart. De huidige Steenstraat gaat terug op een Romeinse weg tussen Cassel (Noord-Frankrijk) en Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen), waardoor het niet verwonderlijk is dat er in de omgeving van deze weg in die periode ook mensen woonden”, besluit archeoloog Acke.

De volgende maanden gaan de archeologen aan de slag met alle gegevens van het veldwerk. Het eindverslag wordt publiek ontsloten via het digitale loket van de Afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.