Wie op de Oudenburgsesteenweg rijdt langs het kanaal Oostende-Brugge, komt halverwege een spoorwegovergang tegen. De kans dat je er al effectief voor de slagbomen moest stoppen, is echter klein. De draaibrug voor goederentransport, die zo'n tien jaar geleden werd geopend, ligt er al jaren roerloos bij. Ondanks de investering van 3,7 miljoen euro destijds, en de concrete doelstelling om industrieterrein Plassendale 1 te verbinden met de spoorlij...

Wie op de Oudenburgsesteenweg rijdt langs het kanaal Oostende-Brugge, komt halverwege een spoorwegovergang tegen. De kans dat je er al effectief voor de slagbomen moest stoppen, is echter klein. De draaibrug voor goederentransport, die zo'n tien jaar geleden werd geopend, ligt er al jaren roerloos bij. Ondanks de investering van 3,7 miljoen euro destijds, en de concrete doelstelling om industrieterrein Plassendale 1 te verbinden met de spoorlijn Oostende-Brugge. "De spoorwegbrug wordt vandaag inderdaad bitter weinig gebruikt. Enkel een bedrijf dat spoorbielzen levert, maakt er heel af en toe eens gebruik van", bevestigt havendirecteur Paul Gerard.De toenmalige afdeling Waterwegen Kust van de Vlaamse overheid startte in 2002 de werken aan de spoorwegbrug in het kader van de verdere ontsluiting van het industriegebied Plassendale. De brug moest het transportverkeer dat via de spoorweg reist over het kanaal Brugge-Oostende loodsen tot in Plassendale 1. Dat is de grootste zone van het industriegebied en grenzend aan de Brugsesteenweg. De treinbrug, die een overspanning heeft van 40 meter, moest logistieke bedrijven aantrekken die met ferry's zouden werken, en er waren concrete plannen voor het bedrijf Seminck Gas."De aanwezige infrastructuur kan zeker nog van nut zijn""Daarbij zou gas aangevoerd worden per trein naar een gasafvulterminal. Maar door problemen tijdens de vergunningsprocedure bij de Raad van State zijn deze plannen in het water gevallen", zegt Paul Gerard. "Ook het geplande logistieke centrum Seagate op Plassendale 1 is stilgevallen, door het wegvallen van het ferryverkeer in Oostende. Spijtige omstandigheden, waardoor de spoorwegbrug vandaag weinig dienst doet."Toch noemt de Oostendse haven de Vlaamse investering van destijds niet verloren. "Want de aanwezigheid van de brug en de mogelijkheid om het industrieterrein met de trein te bereiken blijft een troef voor Plassendale 1. Dezelfde spoorlijn wordt overigens aan de andere kant van het water al gebruikt door Proviron. In de chemische industrie wordt heel wat getransporteerd via de trein. Plassendale 1 heeft nog heel wat potentieel, dus de aanwezige infrastructuur kan op termijn nog zeker van nut zijn", aldus nog Paul Gerard.(DJ - Foto DJ)