Brugse huisvuilophalers krijgen nu toch een premie van 100 euro

Er is een spontane staking uitgebroken bij IVBO.
Er is een spontane staking uitgebroken bij IVBO.
Stefan Vankerkhoven

Directie en vakbonden bij IVBO hebben een akkoord bereikt. Maandagochtend was een spontane staking uitgebroken… voor een pot choco. De huisvuilophalers namen het niet langer dat de directie haar waardering voor hen enkel uitte met een gratis pot choco. In diverse Brugse wijken en in omliggende gemeenten is geen huisvuil opgehaald. Dinsdag werd het werk hervat, directie en bonden zaten donderdag opnieuw aan de onderhandelingstafel. Met succes! De arbeiders gaan akkoord met een premie van 100 euro.

De helft van de huisvuilwagens is maandagochtend vanuit de IVBO-zetel in de Pathoekeweg in Brugge niet uitgereden. Via een spontane staking uitten een aantal ophalers hun ongenoegen over de stand van zaken. “Er zijn drie redenen voor het ongenoegen”, zegt ACV-secretaris Johan Beernaert. “Vooreerst is er de hoge werkdruk, er moeten zwaardere rondes afgehaspeld worden, waardoor de ophalers per uur meer kilo’s moeten heffen dan afgesproken is.”

Volgens IVBO-voorzitter Minou Esquenet moeten de arbeiders maximaal 1.100 kilo restafval per uur ophalen, 700 kilo papier en karton, en 350 pmd. Blijkbaar is er, door het vele thuiswerk in coronatijd, in bepaalde wijken meer huishoudelijk afval, terwijl bijvoorbeeld in de Brugse binnenstad wegens de sluiting van de horeca minder vuil dient opgehaald te worden. Het organigram van de ophaalrondes zou daar onvoldoende rekening mee houden.

Frietkraam

Maar er zijn volgens Johan Beernaert nog twee andere redenen voor het ongenoegen: “Het personeel vindt dat het te weinig waardering krijgt van de directie. Vroeger kwam er één keer per jaar een mobiel frietkraam naar de Pathoekeweg om de arbeiders te trakteren op een gratis pakje friet. Door corona is dit niet meer mogelijk. Ter compensatie heeft de directie een gratis pot choco gegeven. Een groep arbeiders heeft die pot choco geweigerd, in hun ogen is dat een lachwekkende blijk van waardering. Nu heeft de directie voorgesteld om iedereen als premie in deze moeilijke coronatijd 75 euro te geven. Maar ook dat voorstel is niet aanvaard door de bonden, de arbeiders aanzien dit als een aalmoes.”

“Daar bovenop kwam dan nog dat tijdens een overleg vorige week de directie het probleem van de arbeidsongevallen bij IVBO op tafel legde. Bij de arbeiders kwam dit als een verwijt over: het is precies alsof de directie het personeel verantwoordelijk stelt voor die arbeidsongevallen. Alsof de ophalers roekeloos zijn, opnieuw wordt dit aanzien als een gebrek aan waardering voor de werkvloer”, aldus Johan Beernaert.

De stakende arbeiders zijn naar huis, ze hernemen pas hun rondes dinsdag. Donderdag vergaderen directie en vakbonden opnieuw, in de hoop op een definitief akkoord over de grieven. IVBO telt 180 personeelsleden onder wie 120 ophalers. Het bedrijf is volop extra personeel aan het aanwerven. Deze week treden er vijf extra ophalers in dienst, in april komen er nog vier arbeiders bij. Maar de bonden eisen een versnelde en verhoogde aanwervingsprocedure.

Corona

IVBO-voorzitter Minou Esquenet heeft begrip voor de ophalers: “Een jaar corona is ook voor hen al zeer zwaar geweest. Tot nog toe moest er slechts één ophaalronde uitgesteld worden. Maar de druk verhoogt: momenteel zijn er 24 mensen afwezig, omdat ze ziek zijn of in quarantaine zitten. En dat in combinatie met het feit dat er meer afval is door het thuiswerk, het succes van de take aways én het online aankopen.”

“Ik wil de bevolking van Brugge en het Brugs ommeland sensibiliseren: bind papier en karton vast met een touw! Het is geen pretje voor de ophalers om weggewaaid papier op te rapen, dat is zelfs hun taak niet en zorgt voor frustratie. En vul de bruine zakken met niet meer dan 15 kilo restafval!”

“We hebben met succes verder onderhandeld over een compensatie voor de verhoogde werkdruk. De pot choco was positief bedoeld, niet iedereen kon die smaken. We doen er ook alles aan om de rondes op korte termijn aan te passen, al is dat niet eenvoudig. De aanwervingen zijn volop bezig, maar het is niet evident om mensen te vinden”, aldus Minou Esquenet.

Premie

De directie van IVBO zal een coronapremie uitkeren van 100 euro in ecocheques. Daarnaast zal de directie nog intensiever op zoek gaan naar extra personeel, bovenop de 15 die dit jaar al aangeworven zijn om de werkdruk te verlagen.

In 2020 was er een duidelijke aangroei van 10% afval door corona en IVBO ondervindt de nodige moeite bij het vinden van nieuwe werknemers, ondanks de vele aanwervingscampagnes die er momenteel lopen. De komende weken zal er nog verder intensief campagne gevoerd worden om nieuwe laders en chauffeurs te vinden. Mensen die nog op zoek zijn naar een nieuwe job kunnen via de website jobs.ivbo.be solliciteren: we hebben vacante plaatsen voor laders en laders/chauffeurs openstaan.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.