De actie wordt hoofdzakelijk gesteund door de vakbond ACOD. Het personeel is bezorgd over de aangekondigde verschuivingen binnen het personeelsbestand en de 1.900 ontslagen die daaraan gekoppeld worden. Vandaag vinden ...