"Kort na de middag meldde een persoon zich aan, die enkele ziekteverschijnselen vertoonde. Er was even gevaar voor potentiële besmetting, en dus traden onze veiligheidsprocedures meteen in werking", kan communicatiemedewerker Kevin Mo...

"Kort na de middag meldde een persoon zich aan, die enkele ziekteverschijnselen vertoonde. Er was even gevaar voor potentiële besmetting, en dus traden onze veiligheidsprocedures meteen in werking", kan communicatiemedewerker Kevin Mollet meegeven. Even werd gevreesd voor ebola omdat de persoon bepaalde ziekteverschijnselen vertoonde en recent nog aanwezig was in een risicogebied. Die procedure houdt in dat de risicopersoon in quarantaine wordt gezet en dat de artsen en het personeel niet in contact mogen komen met de persoon. Maar al snel bleek de persoon niet besmet. De procedure werd om 16 uur afgeblazen. "Dit toont wel aan dat onze veiligheidsmaatregelen heel vlot werken. Uiteindelijk moesten we niet ontruimen of evacueren. De werking van het ziekenhuis is nooit in het gedrang gekomen. Een klein deel van de spoedafdeling werd uit voorzorg even afgesloten", aldus Kevin Mollet. Vorig jaar in augustus waren de veiligheidsmaatregelen ook even van kracht toen een 13-jarig jongetje uit Guinee ook een mogelijke besmetting met ebola vertoonde. "We hebben al heel wat ervaring met deze situaties, en dat blijkt nu ook", besluit AZ Damiaan.(DJ/Belga - Foto DJ)