De Reo Catering zorgde aanvankelijk voor maaltijden op de club. "Maar na een bepaalde periode moesten we ons met de wagen naar de Oostnieuwkerksesteenweg begeven. Dus tussen twee trainingen of vier uur voor een wedstrijd kregen we daar onze maaltijd. De club organiseerde dat, het was niet dat wij daar zomaar langs liepen en iets aten op kosten van de club."
...