Voor sportfunctionaris Dieter Hantson is het zijn tweede editie, nu de speelpleinwerking onder 'Sportzaken en Vrije Tijd' valt. Marthe Verkest (21) uit de Bruggesteenweg is al voor het zesde jaar actief bij Madoe als animator-begeleider. Zij was ook begeleidster en verantwoordelijke bij het Chiromeisjeskamp in Putte van 11 tot 21 juli. Ervaring zat, dus. Allebei zijn ze goed geplaatst om te schetsen hoe het verliep in dit memorabele jaar 20...

Voor sportfunctionaris Dieter Hantson is het zijn tweede editie, nu de speelpleinwerking onder 'Sportzaken en Vrije Tijd' valt. Marthe Verkest (21) uit de Bruggesteenweg is al voor het zesde jaar actief bij Madoe als animator-begeleider. Zij was ook begeleidster en verantwoordelijke bij het Chiromeisjeskamp in Putte van 11 tot 21 juli. Ervaring zat, dus. Allebei zijn ze goed geplaatst om te schetsen hoe het verliep in dit memorabele jaar 2020."Ook dit jaar waren een twintigtal animatoren aan de slag voor zo'n 150 kinderen. Maboe is er voor kinderen vanaf de derde kleuterklas tot 12 jaar. Het aantal per dag varieert naargelang de inschrijvingen vooraf door de ouders. Onze programmatie werd door de epidemie grondig door mekaar geschud, in die zin dat heel wat items werden geannuleerd. Er waren geen busuitstappen en we gingen niet zwemmen, bijvoorbeeld, maar maakten een fietstocht naar Kruiskerke. We vormden meteen twee bubbels en richtten de activiteiten zo in dat de afstand optimaal gegarandeerd werd. De kinderen en ouders moesten het eenrichtingsverkeer volgen: binnenkomen via de zijdeur en de zaal verlaten via de hoofdingang, zodat ze elkaar nooit kruisten. Mondmaskers waren verplicht voor de ouders die elke avond hun kinderen kwamen ophalen. De toilettenblokken voor beide bubbels waren ver weg van elkaar.""Een aantal ouders heeft toch beslist om de inschrijvingen definitief te annuleren, blijkbaar toch bevreesd. De praktische probleempjes situeerden zich in de communicatie op afstand. Toen zijn we walkietalkies gaan gebruiken, zodat ook dat euvel opgelost was. In eerste instantie bleek de opdeling in bubbels enige wrevel op te wekken. Dat deden we consequent naargelang leeftijd. Maar gaandeweg bleek dat ook dit aspect geen probleem was. Er werden nieuwe vriendjes gemaakt en de samenwerking en collectieve activiteiten in hun eigen bubbel verliepen feilloos en zelfs hartverwarmend. We hopen om op vrijdag 21 augustus met het slotfeest dit seizoen in schoonheid af te sluiten. We hopen op stralende zon, want er zijn springkastelen en een Spider-toren (om op te klimmen, red.)",aldus Dieter Hantson en Marthe Verkest. (RV)