In 2018 staan er drie reddingsoefeningen op de agenda, waarvan de eerste dinsdag plaatsvond ter hoogte van surfclub Windekind in Koksijde/Oostduinkerke. Deze testoefening kreeg de codenaam 'Seacoast' en was bedoeld om de nieuwe versie van de afsprakenregeling rond reddingen te testen tijdens de 'rode periode' en dat betekent buiten de openingsuren van de strandreddingsdiensten.
...

In 2018 staan er drie reddingsoefeningen op de agenda, waarvan de eerste dinsdag plaatsvond ter hoogte van surfclub Windekind in Koksijde/Oostduinkerke. Deze testoefening kreeg de codenaam 'Seacoast' en was bedoeld om de nieuwe versie van de afsprakenregeling rond reddingen te testen tijdens de 'rode periode' en dat betekent buiten de openingsuren van de strandreddingsdiensten. De alarmering van de betrokken interventiediensten wordt hierbij getest, maar ook de onderlinge communicatie tussen de betrokken diensten op land, op zee en in de lucht. Ook de uitbouw van de commandopostoperaties (CP-OPS) op het terrein wordt uitgetest. De federale dienst noodplanning van de gouverneur organiseerde de oefening en Dries Boodts, adjunct van de nautische dienstchef bij het MRCC zorgde voor de operationele leiding. Bij een echte reddingsactie zijn heel wat diensten betrokken: de alarmeringscentrales, met name de noodcentrale 112 West-Vlaanderen, het Communicatie- en informatieCentrum West-Vlaanderen (no. 101), het Maritieme Reddings- en Coördinatiecentrum MRCC en het Maritieme Informatie Kruispunt MIK. Verder de Hulpverleningszone Zone Westhoek, de lokale politiezone Westkust met ook een strandploeg, de Scheepvaartpolitie, de NH-90 Helikopter van het 40ste SAR Koksijde, de R6-OKRA van de DAB-vloot en Ship Support.Voor de kust van Oostduinkerke, ter hoogte van surfclub Windekind ziet een vrouw vanuit haar appartement een lege SUP-board en een SUP met 5 mensen erop, molenwiekend met hun armen. Zij slaat alarm met de volgende melding: "Ik zie een lege SUP en een tweede SUP met een 5-tal mensen die duidelijk in paniek zijn en met hun armen staan zwaaien." Op de vraag vanuit de noodcentrale of ze ook mensen in het water ziet, bevestigt de dame dat ze 2 mensen ziet. Twee drenkelingen raken op eigen kracht tot op het strand en klampen een voorbijganger aan om de noodcentrale 112 te verwittigen. An Beun, secretaris IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) en de militair Dennis Devriendt speelden de drenkelingenrol en deden hun verhaal. "Met 5 collega's begonnen we aan deze teambuildingnamiddag, tot onze SUP leksloeg en kapseisde. Iedereen belandde in het water. Drie collega's zijn vermist..." Alle interventiediensten worden ingeschakeld en coördineren onderling de afspraken. Deze reddingsactie loopt goed af. Alle drenkelingen worden aan land gebracht. Een aantal van hen per helikopter, die hen dropt op het strand waar ze worden gereanimeerd.Na afloop van een reddingsoperatie volgt er een debriefing, waar wordt geëvalueerd wat goed gegaan is en wat beter kon. Daarvan worden alle betrokken diensten op de hoogte gebracht. In juli en augustus volgen nog twee reddingsoefeningen, deze keer met redders, respectievelijk op 10 juli in Middelkerke en op 14 augustus in Blankenberge.Koksijds brandweercommandant Kristof Dorné: "In onze carrière maken we zeker vergelijkbare situaties mee, en gelukkig meestal met een positieve afloop. Zeker tijdens vakantieperiodes krijgen we oproepen over vermisten. Dat gaat dikwijls gepaard met zoekacties die toch wel tijd in beslag nemen."Tijdens de oefening waren er ook een aantal waarnemers van de dispatching van de noodcentrale aanwezig. Zij benadrukken dat het belangrijk is dat mensen die zich in een noodsituatie bevinden via de app het noodnummer 112 bellen en proberen een zo duidelijk mogelijke beschrijving van hun locatie en hun situatie te geven. Ze weten dat dit in panieksituaties niet evident is, maar vragen mensen altijd om te proberen kalm te blijven en op hun vragen te antwoorden, hoe onlogisch die soms ook mogen klinken.