De plezierboot Lamme Goedzak legt al sinds 1985 via de Damse Vaart het traject af tussen Brugge en de brug van Damme. Deze boot moet echter iedere vijf jaar een grondige onderhoudsbeurt krijgen om te blijven voldoen aan alle mogelijke vereisten, voornamelijk op vlak van veiligheid. En dat moment is nu gekomen. De boot moet dus naar een droogdok varen voor de grote onderhoudsbeurt.
...

De plezierboot Lamme Goedzak legt al sinds 1985 via de Damse Vaart het traject af tussen Brugge en de brug van Damme. Deze boot moet echter iedere vijf jaar een grondige onderhoudsbeurt krijgen om te blijven voldoen aan alle mogelijke vereisten, voornamelijk op vlak van veiligheid. En dat moment is nu gekomen. De boot moet dus naar een droogdok varen voor de grote onderhoudsbeurt.De dam tussen de Noorweegse Kaai en de Damse Vaart Zuid vormt echter een hindernis. Wat aanvankelijk bedoeld was als een tijdelijke constructie kan nu niet meer of toch nauwelijks nog weg gehaald worden. Daarom is het noodzakelijk om de boot met behulp van een grote hijskraan over die dam te tillen. De firma Gardec is daar maandagavond om 20 uur mee gestart."Eigenlijk had de boot vorig jaar al een grote onderhoudsbeurt moeten krijgen, toen was het namelijk al vijf jaar geleden", zegt eigenaar en uitbater Christiaen Claeys. "Maar het probleem was toen dat de tafelbrug, aan de Dampoort dus, niet open wilde. Dat was de verantwoordelijkheid van De Vlaamse Waterweg. Die brug wordt slechts zeer zelden geopend en dat mechanisme werkte niet meer en men kreeg het ook niet tijdig terug opgestart.""Zo'n veertien dagen geleden is alles daar getest en nu zou het dus wel moeten lukken. Nadat de boot dus over de dam is getild en hij via de geopende tafelbrug op de ringvaart terecht komt, wordt er door gevaren naar Zeebrugge. Daar gaat de boot naar de firma Gardec. Hij krijgt er dus een onderhoudsbeurt, maar moet dan ook nog eens officieel gekeurd worden. Over een drietal weken ongeveer zou de boot dan moeten terug zijn."Het 'vaarseizoen' voor de boot is nu in principe al afgelopen. Dat loopt momenteel van begin april tot eind september. Maar de boot heeft echter vanaf december nieuwe uitbaters en deze denken er over na om de vaartijden uit te breiden; meer vaarten per dag maar ook een langer periode in het jaar. Zij zullen de boot van binnen ook grondig moderniseren. "Voor groepen kan de boot op aanvraag echter ook buiten het vaarseizoen ingezet worden", stelt Francis Gevaert van Toerisme Damme, waar de boot ook gepromoot worden en waar ticketjes te koop zijn. "Eind november wordt de boot trouwens ook nog eens gebruikt voor de officiële intrede van Sinterklaas in Damme."(PDV)