De plezierboot Lamme Goedzak legt al sinds 1985 via de Damse Vaart het traject af tussen Brugge en de brug van Damme. Deze boot moet echter iedere vijf jaar een grondige onderhoudsbeurt krijgen om te blijven voldoen aan alle mogelijke vereisten, voornamelijk op vlak van veiligheid. En dat moment is nu gekomen. De boot moet dus naar een droogdok varen voor de grote onderhoudsbeurt.
...