In de blauwe zone in het centrum mag je maar twee uur parkeren. Als bewijs moet je je parkeerschijf leggen. Door een volledige zone te reserveren voor kortparkeren kunnen de bewoners niet lang parkeren bij hun woning. Bovendien is een blauwe zone in het centrum geen oplossing voor handelaars buiten het centrum en de maximum parkeerduur van twee uur is vaak niet ideaal voor bijvoorbeeld krantenverkopers en bakkers.
...

In de blauwe zone in het centrum mag je maar twee uur parkeren. Als bewijs moet je je parkeerschijf leggen. Door een volledige zone te reserveren voor kortparkeren kunnen de bewoners niet lang parkeren bij hun woning. Bovendien is een blauwe zone in het centrum geen oplossing voor handelaars buiten het centrum en de maximum parkeerduur van twee uur is vaak niet ideaal voor bijvoorbeeld krantenverkopers en bakkers. Daarom vroeg Dries Couckuyt op de gemeenteraad van februari een alternatief te onderzoeken: 'Shop & Go' parkeerplaatsen. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel, maar ondertussen is het hierrond al enkele maanden stil. Tijdens de jongste raadszitting stelde Dries opnieuw deze vraag."Kortparkeren moet ervoor zorgen dat onze handelszaken maximaal bereikbaar zijn. Daarom is er momenteel een blauwe zone in ons centrum. Verschillende handelszaken, buurtbewoners en bezoekers hebben hier echter problemen mee. Ten eerste kan je twee uur parkeren geen kortparkeren noemen. De handelszaken in ons centrum zijn voornamelijk krantenwinkels, slagers en bakkers. Niemand doet er twee uur over om een krant, biefstuk of brood te kopen. Toch kan de parkeerplaats voor de handelszaak twee uur bezet zijn. Ten tweede kunnen handelaars die buiten het centrum gelegen zijn geen gebruik maken van dit systeem.""Sommige handelaars vragen dan aan het schepencollege om de parkeertijd voor hun deur te beperken tot bijvoorbeeld tien minuten", zegt Dries Couckuyt. "Voor de ene handelaar gaat het schepencollege hierin mee, voor de andere niet.""En tenslotte kunnen de bewoners van de blauwe zone hun auto niet langer dan twee uur laten staan voor hun eigen deur. Dat leidt tot toestanden waarbij ze iedere twee uur hun parkeerkaart gaan verzetten. Volgens het reglement mag dit niet, maar het gebeurt wel.""Wij denken dan ook dat het systeem van blauwe zone voor verbetering vatbaar is en stellen voor om de blauwe zone volledig op te geven. In overleg met de handelaars richten we vlak voor hun zaak één tot drie 'Shop & Go' parkeerplaatsen in. Op die plaatsen mag je een beperkte tijd parkeren. Hoe lang dit precies moet zijn, wordt bepaald samen met de handelaars. Op de overige parkeerplaatsen in het centrum kan het dan opnieuw mogelijk worden om lang te parkeren. Zo blijven de handelaars beschikken over plaatsen voor kortparkeren én is er meer plaats waar buurtbewoners lang kunnen parkeren. Een win-win situatie", legt Dries uit.Op de gemeenteraad van februari vond er een debat plaats over het SP.A+ voorstel. Het college van burgemeester en schepenen was het idee genegen, maar de concrete modaliteiten moesten verder onderzocht worden. Iets wat Dries Couckuyt ook altijd erkend heeft. Hij vroeg dan ook om zijn voorstel ernstig te onderzoeken met een haalbaarheidsstudie en de gemeenteraad hiervan op de hoogte te houden. De gemeenteraad keurde het voorstel vervolgens unaniem goed. Maar enkele maanden later is het nog altijd stil en daarom besloot Dries nogmaals die vraag te stellen. Schepen van Verkeer Trui Lambrecht reageerde: "Op 13 maart jl. gingen we in lockdown tot in juni. Een telling was in die periode zeker niet aangewezen, omdat de economische realiteit helemaal anders was tijdens deze periode. Bij de handelaars in het centrum werden tijdens de maand september - gedurende een tiental dagen - tellingen uitgevoerd op weekdagen en op verschillende tijdstippen. In het weekend werden er voorlopig nog geen tellingen uitgevoerd. We hebben dus nog geen volledig beeld van de parkeersituatie.""Vanuit de handelaars hebben we nog altijd geen vraag ontvangen om te overleggen in verband met parkeerproblemen. Ook via onze economische raad werd er nog geen sein gegeven om dit probleem aan te pakken. De cijfers zouden we graag eerst zelf in detail analyseren. Dit is tot op heden nog niet gebeurd, omdat ze nog niet volledig zijn. We willen dit kaderen in een breder mobiliteitsplan en dit kan het best met een volledige mobiliteitsstudie, die tegen eind volgend jaar moet klaar zijn." Dries Couckuyt bedankte voor de uitleg en omdat het voorstel wordt bekeken.