SP.A+ vraagt meer uitleg rond hinder bij het bedrijf Bimatra in Ingelmunster

© PADI
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad in Ingelmunster stond SP.A+oppositieraadslid Kurt Soenens stil bij een probleem bij het houtverwerkend bedrijf Bimatra. Er is daar sprake van geur-, stofhinder, brandgevaar en geluidsoverlast. De buurtbewoners van het bedrijf verzamelden hun grieven en schreven het gemeentebestuur aan.

Volgens SP.A+ reageerde het gemeentebestuur pas nadat deze politieke partij een extra punt over deze kwestie agendeerde op de agenda van de gemeenteraad. Kurt Soenens vroeg aan de gemeente om niet alleen de tijdelijke vergunning voor het hakselen te bekijken, maar om ook een oplossing te zoeken voor de andere problemen.

Na het indienen van het agendapunt kregen de bewoners een brief van het gemeentebestuur. “In de brief gaat de gemeente vooral in op onze vraag over de geluidsstudie, die het bedrijf nodig heeft om te kunnen blijven hakselen,” zegt Kurt Soenens. “Het hakselen van houtproducten is inderdaad een grote bron van geluidsoverlast. Hiervoor verleende de gemeente op 26 augustus 2019 een vergunning voor één jaar. De voorwaarde was dat het bedrijf, uiterlijk zes maanden na het verlenen van de vergunning, een geluidsstudie zou bezorgen aan de gemeente die aantoont of het hakselen voldoet aan de geldende geluidsnormen.”

Geluidsstudie?

“Uit het antwoord op onze vraag blijkt nu dat die studie wel uitgevoerd zou zijn, maar dat de resultaten nooit aan de gemeente werden bezorgd. Dat is maar één klacht. Er zijn ook klachten over geur-, stofhinder en brandgevaar, die los staan van de vergunning voor het hakselen. We vragen aan de gemeente om álle klachten grondig te onderzoeken en gepaste maatregelen te nemen. De gemeente kan hiervoor een beroep doen op de intergemeentelijke toezichthouder.”

Burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA & Open VLD) gaf uitleg over de toekenning van de vergunning en de voorwaarden. “Er werd voor het chippen of hakselen een vergunning op proef verleend voor een termijn van één jaar tot 26 augustus 2020. Er moest binnen de zes maanden een geluidsstudie worden uitgevoerd. Op 16 maart nam de intergemeentelijke handhavingsambtenaar contact op met de firma Bimatra, omdat de geluidsstudie niet was ingediend. Bimatra liet weten dat dit kwam door de coronacrisis. Later werd gemeld dat de geluidsstudie ging doorgaan op 14 april”, zegt de burgemeester, die duidelijk opsomde wat de gemeente voor het schrijven van de bewoners al had ondernomen naar deze firma toe.

Verbod op hakselen

“Op 23 april ging een ploeg van de politiezone Midow zelfs op mijn vraag langs na klachten van de buurt over lawaai. Op 8 mei kregen we een mail met de bezorgdheden van een 40-tal buurtbewoners. Als gemeentebestuur nemen we deze klacht ernstig. In afwachting van de geluidsstudie hebben wij Bimatra een verbod op hakselen opgelegd. Maandagvond 18 mei ontving de intergemeentelijke handhavingsambtenaar een rapport van geluidsmetingen. Deze geluidsmetingen werden uitgevoerd op 5 mei, terwijl eerder 14 april werd aangehaald. Deze metingen waren niet opgenomen in het rapport.”

“In een reactie zei Bimatra en ik citeer : “Er werden op 14 april metingen gedaan met een totaal ander type van machine. Achteraf bleek er een mechanisch defect aan de rotor, waardoor er meer geluid werd geproduceerd dan in feite normaal was. De machine stond ook open en bloot opgesteld. Daardoor hebben we beslist om een ander type te gebruiken om te chippen. Wij zoeken naar een oplossing om er iets aan te doen, zodat er weinig of geen hinder meer is voor omwonenden. Het probleem is dat een mobiele machine niet kan in een gebouw of er isolerende panelen rond bouwen, bij een vaste kan dit wel wat dan ook onze bedoeling is in de toekomst.” Einde citaat.”

Volgens de burgemeester voldoen de metingen van 5 mei aan de voorwaarden, met uitzondering van één meetpunt ter hoogte van de woning in de Doelstraat 153. “Ik had deze voormiddag nog de algemene directeur aan de lijn. Hij erkent de problematiek en is bereid om de nodige inspanningen te doen. Ik drukte hem stevig op het hart dat we krachtige inspanningen verwachten. Hij beloofde ook om in overleg te gaan met de buurt en om samen tot structurele oplossingen te komen.” Kurt Soenens (SP.A+) vroeg dat de gemeente ook aandacht zou schenken aan de geur-, stofhinder en het brandgevaar.

(PADI)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten