Volgens de socialisten is de huidige blauwe zone voor verbetering vatbaar. Daarom vroeg SP.A+'er Dries Couckuyt om het systeem van Shop & Go parkeerplaatsen ernstig te onderzoeken.Met dit systeem kunnen ook de handelszaken buiten het centrum plaatsen voor kortparkeren krijgen, krijgen de bewoners van het centrum meer ruimte voor langparkeren en kan zelfs de duur van het kortparkeren aangepast worden.
...

Volgens de socialisten is de huidige blauwe zone voor verbetering vatbaar. Daarom vroeg SP.A+'er Dries Couckuyt om het systeem van Shop & Go parkeerplaatsen ernstig te onderzoeken.Met dit systeem kunnen ook de handelszaken buiten het centrum plaatsen voor kortparkeren krijgen, krijgen de bewoners van het centrum meer ruimte voor langparkeren en kan zelfs de duur van het kortparkeren aangepast worden."Het doet mij plezier dat alle partijen ons voorstel goedgekeurd hebben", zegt Dries. "Met dergelijke voorstellen willen we vanuit de oppositie constructief meedenken." De blauwe zone moet ervoor zorgen dat door kortparkeren onze handelszaken maximaal bereikbaar zijn. Voor verschillende handelszaken, buurtbewoners en bezoekers is het systeem echter niet ideaal. Zo is de duur van het parkeren niet voor alle handelaars optimaal. Voor krantenwinkels, slagers en bakkers is twee uur vrij lang. Toch kan de parkeerplaats voor de zaak twee uur bezet zijn. Ook buurtbewoners hebben problemen omdat ze niet langer dan twee uur in hun straat kunnen parkeren. Het leidt tot situaties waarbij ze om de twee uur hun parkeerkaart gaan verzetten. Om aan deze verzuchtingen tegemoet te komen, stelt SP.A+ voor om de blauwe zone volledig af te schaffen. Dries Couckuyt legt uit: "In overleg met de handelaars voorzien we vlak voor hun zaak één tot drie Shop&Go parkeerplaatsen waar voor een bepaalde, korte tijd geparkeerd mag worden. Ze zijn geschikt voor bezoekers die stoppen aan een handelszaak, even binnenspringen en vervolgens weer verder rijden. Op de overige parkeerplaatsen in ons centrum wordt het opnieuw mogelijk om lang te parkeren. Zo blijven de handelaars beschikken over plaatsen voor kortparkeren én is er meer plaats waar buurtbewoners lang kunnen parkeren. Een win-win situatie!" Voor de handelaars buiten het centrum is er geen systeem van kortparkeren. "Sommige handelaars vragen aan het schepencollege om de parkeertijd voor hun deur te beperken. Voor de ene handelaar gaat het schepencollege hierin mee, voor de andere niet. Twee maten en twee gewichten dus", vervolgt Dries. "Als je niet bij de gelukkigen bent, kunnen de parkeerplaatsen voor je zaak permanent bezet zijn.""Shop&Go parkeerplaatsen kunnen in de hele gemeente voorzien worden, niet enkel in het centrum. Ook voor handelaars buiten het centrum is het systeem dus een oplossing." Dries erkent dat een parkeerbeleid wijzigen ingrijpend kan zijn. Daarom stelde hij voor om de piste van Shop&Go parkeerplaatsen te onderzoeken. "Er moet worden samengezeten met handelaars, buurtbewoners, parkeerbedrijf en gemeenten die ervaring hebben met dit systeem." (Patrick D.)