"In afwachting van een totaalverbod op zwaar doorgaand verkeer in ons stadscentrum stellen we voor om een algemene tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren binnen de bebouwde kom van Tielt aan het begin en het einde van de schooldagen", zegt raadslid Birger De Coninck. "Die tonnagebeperking kan ook worden i...

"In afwachting van een totaalverbod op zwaar doorgaand verkeer in ons stadscentrum stellen we voor om een algemene tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren binnen de bebouwde kom van Tielt aan het begin en het einde van de schooldagen", zegt raadslid Birger De Coninck. "Die tonnagebeperking kan ook worden ingesteld op de gewestwegen in ons centrum, zoals de Conventieweg, waar zwaar verkeer blijft passeren langs enkele van onze grootste scholen." Hij verwijst naar het dodelijke ongeval met een 11-jarige jongen in december vorig jaar in Aalst, waarna ook daar de invoering van 'venstertijden' ter sprake is gekomen.Schepen van Verkeer en Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) weet niet hoe een en ander praktisch te realiseren valt. "Hoe ga je dit afdwingen: met behulp van camera's sanctioneren of de chauffeurs effectief tegenhouden? In dat geval moet je bijvoorbeeld in de Kasteelstraat in parkeergelegenheid voorzien, maar de benodigde ruimte is er niet."De meerderheid verwacht veel van de opmaak van een verkeerscirculatieplan door een mobiliteitsbureau. Bij SP.A hopen ze dat het in die tijd niet meer tot zware ongevallen komt zoals bijna een jaar geleden aan de Vierhoek, waar een fietsster onder een vrachtwagen belandde en stierf. "Laten we alvast niet blijven wachten op de realisatie van een zuidwestelijke tangent, want die kan nog járen op zich laten wachten."Schepen Byttebier beaamde, gaf mee dat er in de toekomst lastige keuzes zullen moeten worden gemaakt en dat hij daarbij rekent op de steun van de voltallige raad. (TVW)