Tielt heeft sinds jaar en dag een stevige band met Polen. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog bevrijd door de troepen van de legendarische generaal Maczek en ook de verbroederingsband met de Poolse stad Szamotuly wordt hoog in het vaandel gedragen. "Net daarom mogen we niet blind zijn voor wat er zich in Polen afspeelt", ponee...

Tielt heeft sinds jaar en dag een stevige band met Polen. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog bevrijd door de troepen van de legendarische generaal Maczek en ook de verbroederingsband met de Poolse stad Szamotuly wordt hoog in het vaandel gedragen. "Net daarom mogen we niet blind zijn voor wat er zich in Polen afspeelt", poneert Simon Bekaert (SP.A). "Recent hebben heel wat Poolse gemeente- en provinciebesturen op lokaal niveau officiële overheidsresoluties aangenomen voor zogenaamde LGBT-vrije zones, waarbij ze formeel verklaren dat hun grondgebied geen LGBT-personen (lesbian, gay, bisexual & transgender, red.) tolereert.""Op die manier geven ze steun aan zeer verregaande anti-LGBT-maatregelen, die onder andere bestaan uit het afraden om LGBT-personen op de arbeidsmarkt toe te laten, hen de toegang weigeren tot winkels en horecazaken, het verspreiden van stickers met haatboodschappen en het boycotten van verenigingen die de LGBT-gemeenschap ondersteunen. Ook het gebruik van psychologisch en fysiek geweld zou op die manier aangemoedigd worden."Nu zijn vier provincies - Kleiner-Polen, Podlachië, Swiety Krzyz en Lublin - en tachtig gemeenten LGBT-vrij verklaard. "Deze zone beslaat al twee keer de grootte van België en dreigt zich ook verder uit te breiden. Deze ingreep schaadt echter de fundamentele rechten en vrijheden van de mens en dat mogen we niet zomaar aan ons laten voorbij gaan."Simon Bekaert en SP.A vraagt daarom om de partnerstad Szamotuly de Tieltse bezorgdheden over te maken en haar uit te nodigen om zich eveneens uit te spreken tegen de LGBT-vrije zones en resoluties en de motie ook over te maken aan de Poolse ambassadeur in België.