"Die 70 kilometer per uur was inderdaad een goede maatregel toen er nog flitspalen stonden", stelt Kurt Vanlerberghe. "Automobilisten vertraagden toen bij zo'n paal en versnelden daarna vaak opnieuw. Dat is anders bij een trajectcontrole waarbij de snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Dan kan er 90 kilometer per uur gereden worden op bepaalde stukken. Een extra argument zijn de vrijliggende fietspaden in de Pervijzestraat en de Oostendestraat. Pas op, die ...

"Die 70 kilometer per uur was inderdaad een goede maatregel toen er nog flitspalen stonden", stelt Kurt Vanlerberghe. "Automobilisten vertraagden toen bij zo'n paal en versnelden daarna vaak opnieuw. Dat is anders bij een trajectcontrole waarbij de snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Dan kan er 90 kilometer per uur gereden worden op bepaalde stukken. Een extra argument zijn de vrijliggende fietspaden in de Pervijzestraat en de Oostendestraat. Pas op, die 90 kilometer per uur kan alleen maar als de trajectcontrole ook werkt. Dat is vandaag nog niet het geval.""De burgemeester en haar zonechef uitten al langer kritiek op de plaatsing van de trajectcontroles tussen 'de patatten en de maïs'", gaat hij verder. "Meermaals liet ze uitschijnen dat de ingebruikname niet voor morgen is maar dergelijke uitspraken zijn een vrijgeleide voor snelheidsduivels en een verkeerd signaal. Ondertussen zijn de flitspalen weggenomen maar de trajectcontrole werkt nog niet."Burgemeester Lies Laridon (CD&V) bevestigt dat de trajectcontrole binnen een redelijke termijn zal werken. Een precieze startdatum kan ze niet meegeven. "De palen voor die vorm van controle zijn er gekomen zonder inspraak. Begin februari was er een overleg met de West-Vlaamse gouverneur. Er komt een protocol waarin staat dat het gewestelijke verkeerscentrum de boetes zal verwerken, niet de lokale politie. Ook het beheer van de palen zal in dat protocol staan, net zoals de stijgende werklast voor het parket. Van zodra alle plooien tussen alle partijen zijn gladgestreken, kan het starten", aldus de burgemeester.Ze is voorstander van een trajectcontrole. "Maar het kan niet dat een politiezone enkel de lasten moet dragen", nuanceert ze. "Bovendien moet de meting gebeuren op logische locaties. Helaas kunnen we aan de huidige plaatsen in Diksmuide niets meer veranderen maar in de toekomst zou er wel voorafgaandelijke communicatie gebeuren. De snelheid opdrijven naar 90 kilometer per uur juich ik niet toe. Dit voorjaar hernieuwen we het SAVE-charter en een gematigde snelheid past daarin." Groen, onafhankelijk raadslid Karline Ramboer en Vlaams Belang volgen de burgemeester. N-VA juicht het voorstel van sp.a-open wel toe. "Dat was één van onze verkiezingspunten. Ik ben blij dat de socialisten het licht hebben gezien", aldus Koen Coupillie tijdens de gemeenteraad. (GS)