Veel gezinnen en alleenstaanden hebben het steeds moeilijker om op het einde van de maand rond te komen door de stijgende facturen. Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 6% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Oostkamp opgroeit in een kansarm gezin. "1 op 7 kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede. Dit zijn onaanvaardbare cijfers voor een welvarende regio als de onze", stelt Franky De Jonghe, fractieleider van sp.a Oostka...

Veel gezinnen en alleenstaanden hebben het steeds moeilijker om op het einde van de maand rond te komen door de stijgende facturen. Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 6% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Oostkamp opgroeit in een kansarm gezin. "1 op 7 kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede. Dit zijn onaanvaardbare cijfers voor een welvarende regio als de onze", stelt Franky De Jonghe, fractieleider van sp.a Oostkamp. De actie van sp.a Oostkamp omvat twee zaken. "We willen de problematiek van kinderarmoede een gezicht geven. Mensen zullen de kans krijgen om te luisteren naar pakkende getuigenissen van mensen die in armoede leven", aldus Bjord Grijp. "Wij laten geen enkel kind in de kou staan. Daarom zamelen we winterjassen in zodat de kinderen in onze gemeente een warme winter tegemoet kunnen gaan."Al van bij het begin ziet het er naar uit dat deze actie heel wat positieve reacties oplevert en dat veel mensen spullen bijhebben. Het voordeel van hier te staan is dat de ouders hun kinderen brengen en een enige tijd later terug komen oppikken, waardoor ze zonder bijkomende verplaatsing jassen kunnen meebrengen.Een van de eerste personen die een koffer vol materiaal bijhad, was Dimitri De Windt uit Ruddervoorde. " Ik was eigenlijk onderweg naar MamaStart in Brugge toen ik hier werd aangesproken. Het is natuurlijk een positief verhaal dat ze hier brengen. Ik ben ook van oordeel dat we veel meer moeten inzetten op de circulaire economie en dat we nu teveel aankopen zonder dat we daarbij nadenken. Ik ben dan ook blij dat wat hier vandaag gebeurt zeer plaatselijk zal worden ingezet en sp.a mandatarissen mij verzekerd hebben dat er veel naar MamaStart gaat. Zo draag ik mijn steentje bij om jonge moeders in nood een beetje te helpen."Sp.a Oostkamp zal de ingeleverde spullen doneren aan MamaStart en hen ook vragen of er een Oostkampse organisatie is waarmee zij vertrouwd zijn. Een deel gaat ook naar het 't Gezelleke in de Schoolstraat in Oostkamp. "Ons doel is om zoveel mogelijk aan de armoede in Oostkamp te werken, maar dan wel binnen de bestaande organisatie. Zij hebben de nodige kennis om de mensen die het meest nodig hebben te bereiken", besluit Filip Wybo. (GS)