Het verbaast Dries van den Abeele dat het stadsbestuur regels uitvaardigt om de impact van het toerisme wat te temperen, maar tegelijkertijd in alle stilte maatregelen neemt die daar lijnrecht tegen indruisen. "Vroeger moesten de vaste terrassen in oktober afgebroken worden. Vorig jaar werd dit al verlengd tot in november. Naar wij vernamen, zouden, op vraag van de horecabazen op de Markt, de terrassen tot na Nieuwjaar mogen blijven staan. Het schepencollege wil dit voorstel binnenkort aan de gemeenteraad voorleggen. Dat is een eerste stap naar terrassen het hele jaar door", hekelt de woordvoerder van SOS Brugge.
...