Het verbaast Dries van den Abeele dat het stadsbestuur regels uitvaardigt om de impact van het toerisme wat te temperen, maar tegelijkertijd in alle stilte maatregelen neemt die daar lijnrecht tegen indruisen. "Vroeger moesten de vaste terrassen in oktober afgebroken worden. Vorig jaar werd dit al verlengd tot in november. Naar wij vernamen, zouden, op vraag van de horecabazen op de Markt, de terrassen tot na Nieuwjaar mogen blijven staan. Het schepencollege wil dit voorstel binnenkort aan de gemeenteraad voorleggen. Dat is een eerste stap naar terrassen het hele jaar door", hekelt de woordvoerder van SOS Brugge.
...

Het verbaast Dries van den Abeele dat het stadsbestuur regels uitvaardigt om de impact van het toerisme wat te temperen, maar tegelijkertijd in alle stilte maatregelen neemt die daar lijnrecht tegen indruisen. "Vroeger moesten de vaste terrassen in oktober afgebroken worden. Vorig jaar werd dit al verlengd tot in november. Naar wij vernamen, zouden, op vraag van de horecabazen op de Markt, de terrassen tot na Nieuwjaar mogen blijven staan. Het schepencollege wil dit voorstel binnenkort aan de gemeenteraad voorleggen. Dat is een eerste stap naar terrassen het hele jaar door", hekelt de woordvoerder van SOS Brugge."Het gevolg is dat je zelfs in de winter die historische gevels niet in al hun naaktheid en schoonheid kunt zien", foetert Dries. "Bovendien kunnen mankementen niet meer hersteld worden. In de nissen van de gevel van La Civière d'Or bijvoorbeeld, zijn er heel wat kapotte beeldjes. Het gevaar dreigt dat de Markt van Brugge de weg van 't Zand opgaat, waar alle gevels het hele jaar ontsierd worden door terrassen."Een tweede zaak die SOS Brugge stoort, is dat alle horecazaken tafels en stoelen mogen plaatsen op het voetpad. "Zelfs in straten met smalle trottoirs, waar rolstoelen en kinderwagens niet meer kunnen passeren. Ons inziens is dit in strijd met het terrassenreglement, maar politie noch stad treden op. Op sluitingsdagen gaan die stoelen aan de ketting, maar ze blijven in de weg staan. Op den duur wordt de stad een openluchtopslagplaats van tafels en stoelen. Het schepencollege levert de hele stad over aan de horeca en het toerisme. Tweederde van het Simon Stevinplein staat nu al vol terrassen. Op die manier gaat Brugge de weg op van andere Europese steden en worden we een pretpark, ten dienste van het massatoerisme.""De horeca moet beseffen dat de toeristen niet voor hen naar Brugge komen, maar dat ze hun broodwinning te danken hebben aan de aantrekkingskracht van de stad zelf. De horeca moet ervan weerhouden worden een richting in te slaan die op termijn de kip met de gouden eieren doodt", aldus SOS Brugge. De actiegroep roept de gemeenteraadsleden op om het nieuwe terrassenvoorstel niet goed te keuren en doet een oproep naar alle Bruggelingen om een brief te e-mailen naar burgemeester Dirk De fauw, met de vraag om de verdere "verloedering van Brugge" een halt toe te roepen en de terrassen in te krimpen.SOS Brugge krijgt alvast de steun van andere verenigingen, met name Brugge die Scone, Erfgoedforum Brugge en Marcus Gerards. Zij richten zich ook tot het Agentschap Onroerend Erfgoed van het Vlaamse Gewest en tot de directie van Unesco Werelderfgoed.Burgemeester Dirk De fauw (CD&V): "Bij het afleveren van de terrasvergunning wordt steeds nagegaan of een vrije doorgang van 1 meter verzekerd kan worden. Wij hebben ook al vastgesteld dat sommige uitbaters het niet te nauw nemen met de verleende vergunning. Daarom is nu ook voorzien dat er een gasboete tot 350 euro kan opgelegd worden voor wie de vergunning misbruikt. Momenteel zitten we in de fase waarin verwittigd wordt, zonder sanctie. Indien vastgesteld wordt dat de afbakening stelselmatig niet gevolgd wordt, zal de gasboete opgelegd worden en kan de vergunning ook ingetrokken worden. Dit geldt niet alleen voor de omvang van de terrassen, maar ook voor bijvoorbeeld ook voor de menuborden. Horeca Brugge heeft recent duidelijk gesteld dat zij akkoord gaan met dit beleid waarbij eerst verwittigd wordt en pas nadien sanctionerend zou opgetreden worden.""Over de termijnen van de vaste terrassen is er nog geen beslissing van het schepencollege noch van de gemeenteraad. Wel is er een voorstel dat afgetoetst is bij de mensen van de horeca. In dit voorstel blijven de vaste terrassen in beschermde stadsgezichten niet permanent staan. De vrees van de erfgoedverenigingen dat er niet aan de gevels kan gewerkt worden of dat ze niet eens in de totaliteit zichtbaar zullen zijn, is ongegrond." "Het stadsbestuur leeft in goede verstandhouding met de horeca en wenst een beleid te voeren waarbij deze belangrijke economische actor mee de grote krijtlijnen kan bepalen in samenspraak met het bestuur", aldus nog de burgemeester. "Maar ook voor de erfgoedverenigingen hebben wij een luisterend oor. Besturen is uiteraard beslissingen nemen en keuzes maken. Wij volgen niet blindelings de aanbevelingen van de erfgoedverenigingen, maar stappen ook niet altijd mee met de vragen en verzuchtingen van Horeca Brugge."Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) is dan weer voorstander van terrassen het hele jaar door. "Normaal zullen terrassen in de toekomst slechts drie maanden in plaats van vier maanden weg moeten. Ik pleit ook voor vernieuwing. In plaats van de gedateerde rotan-look zou men stoeltjes kunnen zetten, zoals de groene in de parken, of in een andere kleur. Maar in stadsgezichten is de Vlaamse overheid baas..."