Wie dat wenste, kreeg gratis tomatensoep met balletjes. Daarbij gaf men ook een 'soep met een babbeltje'-kaartje mee. "Met dit initiatief in samenwerking met het OCMW willen we graag de onderlinge sociale contacten tussen buren proberen ...

Wie dat wenste, kreeg gratis tomatensoep met balletjes. Daarbij gaf men ook een 'soep met een babbeltje'-kaartje mee. "Met dit initiatief in samenwerking met het OCMW willen we graag de onderlinge sociale contacten tussen buren proberen te versterken", aldus centrumleider Ilse Casteleyn van De Kim. "Het kaartje kan worden gebruikt om de buur uit te nodigen om een tasje soep te komen drinken. Maar het kaartje kan je ook gebruiken om je buur te laten weten dat je voor hem of haar nog iets extra wil doen. Zoals bijvoorbeeld een boodschap doen, iets meenemen naar het containerpark, de huisvuilzak buiten zetten, de rolluiken op en neer laten, het voetpad vegen, onkruid wieden. Dit kan worden aangevinkt worden op het tweede luikje van het kaartje.""Ons initiatief geniet financiële steun van de Koning Boudewijnstichting", aldus centrumleider Jamie Ponseele van De Spie. "De actie kadert in Buurthulp. Meer en meer gemeenten zetten daarop in. De professionele zorg is ontoereikend, terwijl buren kunnen kleine dingen doen."De actie wordt volgende week vrijdag herhaald op de Sint-Denijsplaats in Geluwe waar er elke week een drietal marktkramers van de partij zijn. (Erik De Block)