Kwetsbare gezinnen konden sinds 2011 al bij de organisatie Pluspunt in Aartrijke terecht om er eenmaal per maand hun voedselpakket en andere levensmiddelen af te halen. Nu kan iedereen die er via de sociale dienst voor in aanmerking komt, twee dagen per week op eigen tempo in de vaste winkel van de Sociale Kruidenier langskomen. Een bezoek is mogelijk op maandag (14-17 uur) en donderdag (10-13 uur).
...

Kwetsbare gezinnen konden sinds 2011 al bij de organisatie Pluspunt in Aartrijke terecht om er eenmaal per maand hun voedselpakket en andere levensmiddelen af te halen. Nu kan iedereen die er via de sociale dienst voor in aanmerking komt, twee dagen per week op eigen tempo in de vaste winkel van de Sociale Kruidenier langskomen. Een bezoek is mogelijk op maandag (14-17 uur) en donderdag (10-13 uur).Kwalitatieve voedingswaren en non-foodproducten zijn er te koop met een budget per gezin of aan sterk verminderde prijzen. Het lokaal bestuur Zedelgem wil handelaars stimuleren om samen te werken, zodat onder meer onverkochte etenswaren en schoonmaakmiddelen terechtkomen bij wie er in moeilijkere tijden nood aan heeft. Net als in een andere supermarkt ligt er in de rekken een ruim aanbod uitgestald aan zowel droge, als ingevroren en verse voeding, aangevuld door een non-foodproducten als kleding, speelgoed en babyspullen. De oorsprong van alle producten is divers: van de Voedselbank van West-Vlaanderen, waar de gemeente maandelijks droge voeding, en wekelijks verse voeding mag ophalen, tot regelmatige of eenmalige gulle schenkingen van Zedelgemse handelaars en privépersonen. Uiteraard geven in de eerste plaats de gemeentediensten het goede voorbeeld door verse bereidingen van onder meer de lokale dienstencentra en de gemeentelijke kinderdagverblijven aan te bieden. "Hoewel overschotten van onverkochte producten vaak weggegooid worden, zijn ze meestal nog perfect geschikt voor consumptie. Zeker als je weet dat iets meer dan één op de tien inwoners van Vlaanderen in een gezin leeft met een huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel", verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Ellen Goes. Zedelgemnaars van wie het netto-inkomen onder een bepaalde grens ligt en die van geen andere organisatie voedselhulp krijgen, kunnen na een aanvraag bij de gemeentelijke sociale dienst hun tas vullen in het gloednieuw verdeelpunt. Naast de Sociale Kruidenier opent ook een lokale ontmoetingsplek 'Koffie & wifi' de deuren, binnen hetzelfde gebouw. "We willen op een laagdrempelige manier de medemens in onze gemeente sociaal sterker maken. Dat kunnen studenten zijn die spontaan even langs lopen, maar bijvoorbeeld ook zorgverstrekkers tussen twee huisbezoeken in. Zij kunnen zo bekend geraken met ons aanbod en ons project mee ruchtbaar maken en laten groeien", verwoordt directeur van sociale zaken van Zedelgem Anja Bardyn. "Het is een knusse, ecologisch aangeklede ontmoetingsplek onder de kerktoren. Een buurtgericht huis waar we voedselverspilling vermijden en wie het nodig heeft met een koffie samenbrengen."